Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

I början av september skall ansökan för bidrag till övriga ändamål sändas in. I december månad meddelas vilka som fått bidrag.

År 2018 har Crafoordska stiftelsen beviljat 172 ansökningar och stiftelsen har delat ut ca 9,6 mkr till vård, fostran och utbildning till barn och ungdom och ca 1,1 mkr till övriga bidrag.