Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Det här är stiftelsen

Holger Crafoord bildade Crafoordska stiftelsen 1980 genom en initial donation. Genom denna donation, några tilläggsdonationer från Anna-Greta och Holger Crafoord samt genom värdetillväxt har stiftelsens kapital ökat till 4,4 miljarder kronor i marknadsvärde, per den 31 december 2022

Läs mer

Historien bakom grundaren

Holger Crafoord föddes 1908 i Stockholm, där han växte upp, tog studentexamen och studerade vid Stockholms Handelshögskola. Han anställdes därefter av Ruben Rausing i Lund. Holger Crafoord förblev Lund trogen livet ut och skulle påverka dess industriella framgångar fundamentalt.

Läs mer

Styrelsen

Stiftelsen håller ca fyra protokollförda sammanträden per år, vartill kommer ett antal sammanträden med stiftelsens ekonominämnd, dess bidragsnämnder och dess vetenskapliga råd.

Läs mer

Årsredovisningar

Stiftelsens förmögenhet uppgick till ca 4,4 miljarder kronor per den 31 december 2022 och intäkterna blev ca 148 miljoner kronor under året.

Läs mer