Till toppen

Så här går det till

Steg 1
Ansökning

Ansökan görs via ansökningssystemet FundPro.

Vi tar inte emot ansökningar per mail eller post.

Steg 2
Invänta beslut

Beslut om bidrag för vetenskaplig forskning skickas ut per brev i juni. Sökande som beviljats bidrag publiceras under Beviljade bidrag.

Stiftelsen kommenterar ej beviljade/avslagna ansökningar.

Steg 3
Rekvisition

Rekvisition skickas in när du har behov av bidraget.

För vetenskaplig forskning kan rekvisitionen skickas in fr o m augusti ansökningsåret t o m juni året efter. För större bidrag är rekvisitionstiden ytterligare ett år.

Läs mer här om rekvisitionen

Steg 4
Redovisa

Redovisning skickas in efter avslutat projekt.

Läs mer här om redovisningen