Till toppen

Crafoordpriset

Om Crafoordpriset

Pristagaren av  Crafoordpriset, som kan vara 1-3 personer, utses av Kungliga Vetenskapsakademien efter samma principer som i valet av nobelpristagare. Ämnesområdena är också valda på så sätt att de kompletterar Nobelprisen.

 

Läs mer
Iain McInnes, University of Glasgow, United Kingdom

Crafoord Academy Lectures

Crafoord Academy Lectures är en föreläsningsserie med inbjudna internationella föreläsare på högsta vetenskapliga nivå.

Läs mer