Till toppen

Ansök

Så här går det till

Du söker under respektive utlysningsperiod. Länk till ansökan hittar du under Ansök nu. Beslut meddelas i  juni och december.

Beviljat bidrag rekvireras inom ett år efter beslut och redovisas därefter enligt anvisningarna.

Läs mer

Villkor

Du eller organisationen som söker måste uppfylla vissa villkor för att beviljas bidrag.

Läs mer

Frågor och Svar

Du hittar de vanligaste frågorna och svaren här. Har du fler frågor? Kontakta oss gärna!

Frågor och svar

Ansök nu

Vi vill driva samhället framåt genom att främja vetenskaplig forskning och undervisning. Dessutom vill vi främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller allmännyttiga ändamål samt möjliggöra vård, omsorg och utbildning av barn…

Till ansökan