Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Crafoordpriset 2020

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i astronomi respektive matematik 2020 till Eugene Parker och Enrico Bombieri.

Läs mer

We Have A Dream – Landskrona konsthall

25 januari - 19 april
Utställningen har blivit förlängd.
We Have A Dream är en berättelse om mod, medmänsklighet och människans rättigheter.

Läs mer

Crafoords vetenskapsluncher 2020

Crafoords vetenskapsluncher är ett antal föreläsningar som lyfter fram forskning som beviljats bidrag från Crafoordska stiftelsen.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2019 107 miljoner kr
Beviljat under 2019 367 bidrag
Beviljat totalt 1.8 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om 254 dagar

Stängd

Första ansökningsdag måndag 14 december kl 9.00

Övriga bidrag

Öppnar om 88 dagar

Stängd

Första ansökningsdag onsdag 1 juli kl 9.00