Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Crafoords vetenskapsluncher hösten 2023

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen. Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Crafoordska stiftelsen, Lunds universitet och Lunds stadsbibliotek.

Läs mer

Beviljade bidrag våren 2023

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 16 maj att bevilja 70 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

Crafoordpriset 2023

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2023 till Dolph Schluter, Kanada

Läs mer

Beviljade bidrag hösten 2022

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet i november att bevilja bidrag för 5,8 mkr till verksamheter som stödjer personer med särskilda behov, till idrott, kulturell och konstnärlig verksamhet samt till övrig föreningsverksamhet.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2022 127 miljoner kr
Beviljat under 2022 346 bidrag
Beviljat totalt 2.1 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om 72 dagar

Stängd

Första ansökningsdag fredag 15 december kl 09.00
Sista ansökningsdag torsdag 1 februari kl 16.00

Övriga bidrag

Öppnar om - dagar

Stängd