Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Crafoords vetenskapsluncher hösten 2022

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen. Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Crafoordska stiftelsen, Lunds universitet och Lunds stadsbibliotek.

Läs mer

Beviljade bidrag våren 2022

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 18 maj att bevilja 65 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

Crafoordpriset 2022

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i geovetenskaper 2022 till Andrew Knoll, USA.

Läs mer

Beviljade bidrag hösten 2021

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet i november att bevilja bidrag för 5 mkr till verksamheter som stödjer personer med särskilda behov, till idrott, kulturell och konstnärlig verksamhet samt till övrig föreningsverksamhet.

Läs mer

Crafoordpristagare får Nobelpriset i fysik 2021

Det är en stor glädje för Crafoordska stiftelsen att årets Nobelpris i fysik har tilldelats Syukuro Manabe, Princeton University, USA.Syunkuro Manabe fick Crafoordpriset i geovetenskaper år 2018.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2021 111 miljoner kr
Beviljat under 2021 333 bidrag
Beviljat totalt 2.0 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om 75 dagar

Stängd

Första ansökningsdag torsdag 15 december kl 09.00

Övriga bidrag

Öppnar om - dagar

Stängd

Första ansökningsdag -