1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål...

Holger Crafoord och H.M. Konungen Gustaf VI Adolf på Åkerlund & Rausings fabrik i Lund 1963

Laget som gjorde engångsnjuren möjlig - professor Nils Alwall, fabrikör Arne Johansson, ingenjör Lennart Östergren, ingenjör Olof Hagström och överingenjör Carl-Axel Björkengren runt Holger Crafoord, vid presentationen på Gambro i Lund den 5:e april 1966.

Familjen Crafoord i villan på Tunavägen 5 i Lunds professorstad 1946. Holger, Anna-Greta, Birgitta, Katarina och Margareta.

Holger Crafoords laganda gällde både i arbetet och på fritiden.
Här som målvakt i Åkerlund & Rausings fotbollslag 1951.

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen grundades 1980 av Holger Crafoord. Sedan starten har mer än 1,6 miljarder SEK delats ut.

Vetenskaplig forskning

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Ansökningsperiod 2018

Ansökningsperiod

17 december - 7 februari

Beslut meddelas

1:a veckan i Juni

Till ansökan och information 

Övriga bidrag

Stiftelsen stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier / utbildning samt barn och ungdomsfostran.

Ansökningsperiod 2018

Ansökningsperiod

2 juli - 6 september

Beslut meddelas

1:a veckan i december

Till ansökan och information 
whad-fotografiska-sthlm2

We Have A Dream
En utställning om mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Göteborgs museum den 12 maj till 14 oktober 2018.

Läs mer om projeket »

Witnessing Genocide – Folkmordets ögonvittnen

1_livet_i_lagretI takt med att  överlevarna blir allt färre blir deras röster också allt viktigare, inte minst för en yngre generation för vilken Förintelsen kan tyckas så avlägsen att den  saknar relevans.

I webbportalen Witnessing Genocide kan man läsa intervjuerna och få tillgång till stora delar av det övriga material – anteckningsböcker, fotografier och teckningar som sparats för att hålla minnet levande av förintelsen.

Läs artikeln här »

Crafoordska stiftelsen
har totalt beviljat
103,7 miljoner kr under 2017

Beviljade anslag till vetenskaplig forskning 2018

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 23 maj att anslå 60 miljoner till vetenskaplig forskning.

Läs mer »

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2019-02-07 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2018-12-17 kl. 09:00

Till ansökan 

2019 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

7 december 2018

Crafoord anslår 5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om bidrag till handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ...

Mer info »

9 maj 2018

2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

Crafoordska stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Mer info »

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »