Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Beviljade bidrag våren 2024

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet i maj att bevilja 75,1 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

Crafoordpriset 2024

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i astronomi till Douglas Gough, Jørgen Christensen-Dalsgaard och Conny Aerts samt Crafoordpriset i matematik till Claire Voisin.

Läs mer

Beviljade bidrag hösten 2023

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet i november att bevilja bidrag för 7,5 mkr till verksamheter som stödjer personer med särskilda behov, till idrott, kulturell och konstnärlig verksamhet samt till övrig föreningsverksamhet.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2023 128 miljoner kr
Beviljat under 2023 404 bidrag
Beviljat totalt 2.1 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om - dagar

Stängd

Övriga bidrag

Stänger om 55 dagar

Öppen

Första ansökningsdag måndag 1 juli kl 09.00
Sista ansökningsdag torsdag 5 september kl 16.00