Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Crafoordpristagare får Nobelpriset i fysik 2021

Det är en stor glädje för Crafoordska stiftelsen att årets Nobelpris i fysik har tilldelats Syukuro Manabe, Princeton University, USA.Syunkuro Manabe fick Crafoordpriset i geovetenskaper år 2018.

Läs mer

Crafoords vetenskapsluncher hösten 2021

Crafoords vetenskapsluncher hålls onsdagar fr o m den 22 september t o m den 24 november på Lunds stadsbibliotek.

Crafoords vetenskapsluncher

Beviljade bidrag våren 2021

Crafoordska stiftelsen beslutade vid senaste styrelsemötet i maj att bevilja 65 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

Crafoordpriset 2021

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i polyartrit 2021 till Dan Kastner, USA.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2020 110 miljoner kr
Beviljat under 2020 359 bidrag
Beviljat totalt 1.9 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om 18 dagar

Stängd

Första ansökningsdag onsdag 15 december kl 09.00

Övriga bidrag

Öppnar om - dagar

Stängd

Första ansökningsdag -