Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Crafoords vetenskapsluncher hösten 2021

Crafoords vetenskapsluncher hålls varje onsdag fr o m den 8 september t o m den 27 oktober på Lunds stadsbibliotek.

Crafoords vetenskapsluncher

Beviljade bidrag våren 2021

Crafoordska stiftelsen beslutade vid senaste styrelsemötet i maj att bevilja 65 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

We Have A Dream – Stortorget i Karlskrona

We Have A Dream är en berättelse om mod, medmänsklighet och människans rättigheter. Utställningen visas nu i Karlskrona den 30 januari-31 oktober.

Läs mer

Crafoordpriset 2021

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i polyartrit 2021 till Dan Kastner, USA.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2020 110 miljoner kr
Beviljat under 2020 359 bidrag
Beviljat totalt 1.9 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om 139 dagar

Stängd

Första ansökningsdag onsdag 15 december kl 09.00

Övriga bidrag

Stänger om 35 dagar

Öppen

Sista ansökningsdag torsdag 2 september kl 16.00