Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

We Have A Dream – Stortorget i Karlskrona

We Have A Dream är en berättelse om mod, medmänsklighet och människans rättigheter. Utställningen visas nu i Karlskrona den 30 januari-31 oktober.

Läs mer

Crafoordpriset 2021

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i polyartrit 2021 till Dan Kastner, USA.

Läs mer

Beviljade bidrag hösten 2020

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 18 november att bevilja 5,1 miljoner kronor till övriga bidrag.

Läs mer

Crafoordpristagare får Nobelpriset i fysik

Det är en stor glädje för Crafoordska stiftelsen att årets Nobelpris i fysik har tilldelats Reinhard Genzel, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Tyskland och Andrea Ghez, University of California.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2020 110 miljoner kr
Beviljat under 2020 359 bidrag
Beviljat totalt 1.9 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om - dagar

Stängd

Första ansökningsdag -

Övriga bidrag

Öppnar om 56 dagar

Stängd

Första ansökningsdag torsdag 1 juli kl 09.00