Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Beviljade bidrag våren 2023

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 16 maj att bevilja 70 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

Crafoordpriset 2023

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2023 till Dolph Schluter, Kanada

Läs mer

Beviljade bidrag hösten 2022

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet i november att bevilja bidrag för 5,8 mkr till verksamheter som stödjer personer med särskilda behov, till idrott, kulturell och konstnärlig verksamhet samt till övrig föreningsverksamhet.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2022 127 miljoner kr
Beviljat under 2022 346 bidrag
Beviljat totalt 2.1 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om - dagar

Stängd

Första ansökningsdag -

Övriga bidrag

Öppnar om 29 dagar

Stängd

Första ansökningsdag lördag 1 juli kl 09.00