Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Crafoordpristagare får Nobelpriset i fysik

Det är en stor glädje för Crafoordska stiftelsen att årets Nobelpris i fysik har tilldelats Reinhard Genzel, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Tyskland och Andrea Ghez, University of California.

Läs mer

Beviljade bidrag våren 2020

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 18 maj att bevilja 65 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

10 miljoner kronor till Botaniska trädgården i Lund

Crafoordska stiftelsen bidrar med 10 miljoner kronor till Botaniska trädgården i Lund.

Läs mer

Crafoordpriset 2020

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i astronomi respektive matematik 2020 till Eugene Parker och Enrico Bombieri.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2020 90.9 miljoner kr
Beviljat under 2020 175 bidrag
Beviljat totalt 1.8 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om 55 dagar

Stängd

Första ansökningsdag måndag 14 december kl 9.00

Övriga bidrag

Öppnar om 254 dagar

Stängd

Första ansökningsdag torsdag 1 juli kl 9.00