Till toppen

Crafoordska stiftelsen

Vi är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Beviljade bidrag våren 2020

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 18 maj att bevilja 65 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Läs mer

Majblomman 2020

Crafoordska stiftelsen har beslutat att ge 250 000 kr till Majblommans Riksförbund. Bidraget ska gå till barn och ungdomar i Skåne.

Läs mer

10 miljoner kronor till Botaniska trädgården i Lund

Crafoordska stiftelsen bidrar med 10 miljoner kronor till Botaniska trädgården i Lund.

Läs mer

Crafoordpriset 2020

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i astronomi respektive matematik 2020 till Eugene Parker och Enrico Bombieri.

Läs mer

Läs om våra bidrag

Beviljade bidrag

Beviljat under 2020 90.9 miljoner kr
Beviljat under 2020 175 bidrag
Beviljat totalt 1.8 miljarder kr

Ansök nu

Vetenskaplig forskning

Öppnar om 91 dagar

Stängd

Första ansökningsdag måndag 14 december kl 9.00

Övriga bidrag

Öppnar om 290 dagar

Stängd

Första ansökningsdag torsdag 1 juli kl 9.00