Till toppen

Så här går det till

Ansökan Övriga bidrag

Steg 1
Ansökning

Ansökan görs via ansökningssystemet FundPro.

Vi tar inte emot ansökningar via mail eller post.

Invänta beslut - Övriga bidrag

Steg 2
Invänta beslut

Beslut om bidrag för övriga bidrag skickas ut per brev i december.

Stiftelsen kommenterar ej beviljade/avslagna ansökningar.

Rekvisition

Steg 3
Rekvisition

Rekvisition skickas in när mottagaren har behov av bidraget.

För övriga bidrag kan rekvisitionen skickas in fr o m januari t o m december året efter ansökningsåret.

Läs mer här om rekvisition

Steg 4
Redovisa

Redovisning skickas in senast nio månader efter utbetalt bidrag.

Läs mer här om redovisning