Till toppen

I fokus

Nyheter

Nyheter

Vad har hänt i Stiftelsen de senaste åren?

Läs mer

Vetenskapsluncher

Crafoordska stiftelsen arrangerar varje vår, i samarbete med Lunds universitet och Lunds stadsbibliotek, en serie lunchföreläsningar inom olika forskningsområden. Gemensamt för föreläsarna är att de beviljats bidrag från Stiftelsen.

Läs mer

En kväll med Crafoordska stiftelsen

Sedan 1980, dvs i över 40 år, har Crafoordska stiftelsen bidragit till forskning, utbildning för barn och unga, sociala projekt och omfattande stöd till idrottsliga verksamheter och inte minst flertalet konstnärliga projekt. Under en årlig eftermiddag och kväll lyfts några av dessa projekt och verksamheter fram.

Läs mer