Till toppen

I fokus

Nyheter

Nyheter

Vad har hänt i Stiftelsen de senaste åren?

Läs mer

Vetenskapsluncher

Crafoordska stiftelsen arrangerar varje vår, i samarbete med Lunds universitet och Lunds stadsbibliotek, en serie lunchföreläsningar inom olika forskningsområden. Gemensamt för föreläsarna är att de beviljats bidrag från Stiftelsen.

Läs mer