Till toppen

Om Crafoordpriset

Crafoordpriset delas ut av KVA

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, som har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Läs mer
Sally Chisholm

Årets pristagare Sallie W. Chisholm

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2019 till Sallie W. Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, USA, ”för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”.

Läs mer