Till toppen

Om Crafoordpriset

Crafoordpriset delas ut av KVA

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, som har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Läs mer
Crafoordpriset

Årets pristagare i astronomi och matematik

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i astronomi till Douglas Gough, Jørgen Christensen-Dalsgaard och Conny Aerts samt Crafoordpriset i matematik till Claire Voisin.

Läs mer