Till toppen

Om Crafoordpriset

Crafoordpriset delas ut av KVA

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, som har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Läs mer
Andrew Herbert Knoll

Årets pristagare Andrew Knoll

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i geovetenskaper 2022 till Andrew Knoll, USA, ”för grundläggande bidrag till vår förståelse av livets första tre miljarder år på jorden och samspelet mellan liv och den fysiska miljön genom tiderna”.

Läs mer