Till toppen

När bakterier ömsar skinn – ett möte mellan grund- och tillämpad forskning