Till toppen

Klimat, katastrofer och kulturarv – vad vi kan lära från träds årsringar