Till toppen

Det är komplicerat – om diabetestyper, genetik och komplikationer