Till toppen

Utveckling av ett LIDAR-baserat beslutsstöd för bedömning av skogsmarksbränsle och brandbeteende vid naturvårdsbränning i ekskog (L-BURNS)