Till toppen

Tork- och värmetolerans hos olika trädslag: acklimatisering och variation inom arten