Till toppen

Samspelet mellan hjärta och kärl i förhållande till kognitionsmarkörer