Till toppen

Avslöjande av livslängdens hemligheter: En fördjupad undersökning av hur förtvivlan formar livslängden över könen och regionerna