Till toppen

Att reda ut den molekylära grunden för sporadisk Parkinsons sjukdom i mänskliga hjärnorganoider