Till toppen

Akustisk holografi för snabb och multifunktionell mekanostimuli av celler