Crafoordska stiftelsens uppgift är att:

"...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom."

"Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Holger Crafoord bildade Crafoordska stiftelsen 1980 och donerade initialt 3 miljoner kronor.

Genom ytterligare donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord och genom värdetillväxt har stiftelsens kapital från början ökat till 3 135 mkr (marknadsvärde) 2016. Stiftelsen är en självständig juridisk person och leds av en styrelse.

Stiftelsen har sedan starten mottagit mer än 27.000 bidragsansökningar och lämnat ut över 1 510 mkr i bidrag för olika ändamål.

I början av september ska ansökan för övriga bidrag lämnas in. I december månad meddelas vilka som erhållit bidrag. År 2016 delade Crafoordska stiftelsen ut cirka 98,1 mkr varav 80,6 mkr till vetenskaplig forskning och 17,5 mkr till övriga bidrag.

Bidrag från Stiftelsen sedan starten

cs_bidrag_sen_start_2016_sv

Aktuellt på Crafoord

7 juni 2017

Ledig tjänst - Handläggare 75%

Som handläggare hos oss på Crafoordska stiftelsen är du den man först kommer i kontakt med på kansliet. Du är en person som ger service, svarar på ...

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

2 februari 2017

Crafoords vetenskapsluncher 2017

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under mars och april.

Mer info »

12 januari 2017

Crafoordpriset 2017

Crafoordpriset för 2017 går till forskare för banbrytande upptäckter om immunförsvarets bromssystem

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Utställning på Fotografiska i Stockholm

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Västerbottens museum i Umeå 22 maj 2017 till 1 oktober 2017.

Mer info »