Crafoordska stiftelsens uppgift är att:

"...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom."

"Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Holger Crafoord bildade Crafoordska stiftelsen 1980 och donerade initialt 3 miljoner kronor.

Genom ytterligare donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord och genom värdetillväxt har stiftelsens kapital från början ökat till 2.917 mkr (marknadsvärde) 2015. Stiftelsen är en självständig juridisk person och leds av en styrelse.

Stiftelsen har sedan starten mottagit mer än 26.000 bidragsansökningar och lämnat ut över 1.420 mkr i bidrag för olika ändamål.

I början av september ska ansökan för övriga bidrag lämnas in. I december månad meddelas vilka som erhållit bidrag. År 2015 delade Crafoordska stiftelsen ut cirka 81,8 mkr varav 67,0 mkr till vetenskaplig forskning och 14,8 mkr till övriga bidrag.

Bidrag från Stiftelsen sedan starten

cs_bidrag_sen_start_sv