Crafoordpriset delas ut på den s.k. Crafoorddagen varje år på våren antingen i Stockholm eller Lund. Priset delas ut av Hans Majestät Konungen.

Pristagaren, som kan vara mer än en person, utses av Vetenskapsakademin efter samma principer som i valet av nobelpristagare. Ämnesområdena är också valda på så sätt att de kompletterar nobelprisen. I anslutning till Crafoord-dagen håller pristagaren också en öppen föreläsning, Crafoord-föreläsningen.

Dessutom arrangerar akademien ett internationellt symposium i en utvald inriktning inom det aktuella ämnet för året. Symposiet hålls såväl i Lund som Stockholm.

Priset skall främja internationell grundforskning inom följande ämnesområden:

 • Matematik och astronomi
 • Geovetenskaper
 • Biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi
 • Polyartrit (ledgångsreumatism)

Mottagare av priset är förtjänta vetenskapsmän enligt en viss turordning:

 • År 1 matematik & astronomi
 • År 2 geovetenskaper
 • År 3 biovetenskaper
 • År 4 matematik & astronomi
 • År 5 geovetenskaper
 • År 6 biovetenskaper
 • År 7 matematik & astronomi

Utöver Crafoord-priset utdelas forskningsanslag inom de aktuella disciplinerna till enskilda personer eller forskare i Sverige. Utdelning av forskningsanslag inom polyartrit sker vart tredje år, medan pris inom polyartrit endast utdelas då en särskild utredning visat att sådana vetenskapliga framsteg gjorts att ett pris är motiverat.

Viss del av anslagen är reserverade för forskningsprojekt vid akademiens egna institutioner inom de angivna ämnesområdena.

Prissumman och forskningsanslagen finansieras dels genom donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord, dels genom bidrag från Crafoordska stiftelsen.

Kungl. Vetenskapsakademien mottog 1980 en första donation från makarna Crafoord och ytterligare donationer tillkom senare. Anna-Greta och Holger Crafoords fond uppgår idag till ca 120 mkr.

crafoord_mynt_prize

Crafoordpriset delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)

Aktuellt på Crafoord

7 juni 2017

Ledig tjänst - Handläggare 75%

Som handläggare hos oss på Crafoordska stiftelsen är du den man först kommer i kontakt med på kansliet. Du är en person som ger service, svarar på ...

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

2 februari 2017

Crafoords vetenskapsluncher 2017

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under mars och april.

Mer info »

12 januari 2017

Crafoordpriset 2017

Crafoordpriset för 2017 går till forskare för banbrytande upptäckter om immunförsvarets bromssystem

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Utställning på Fotografiska i Stockholm

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Västerbottens museum i Umeå 22 maj 2017 till 1 oktober 2017.

Mer info »