Crafoordska donerar 10 miljoner till SUS  (2015-02-10)
Robotassisterad kirurgi innebär ett skonsammare och oftast kortare postoperativt förlopp för patienterna.
Läs mer >

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens huvudsakliga ändamål, främjar Stiftelsen även välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål.

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation bl a främja svensk vetenskaplig undervisning och forskning. Bidrag till forskning ges framförallt till sökande vid Lunds universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitetet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

I början av februari skall ansökan för bidrag till vetenskaplig forskning och undervisning sändas in. I juni månad meddelas vilka som fått bidrag.

År 2017 delade Crafoordska stiftelsen ut ca 78 mkr till vetenskaplig forskning och undervisning, ca 24,6 mkr till vård, fostran och utbildning till barn och ungdom och ca 1,3 mkr till övriga bidrag.

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet. Huvudsökande ska vara enskild person med undantag för vad som står under C. Ansökningar från doktorander kommer inte att beaktas.

Ansökan skall ifyllas via vår hemsida och sändas in elektroniskt.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Ansökan skall sändas in elektroniskt senast torsdagen den 1 februari 2018 kl. 16.00.

Aktuellt på Crafoord

9 maj 2018

2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

Crafoordska stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Mer info »

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Göteborgs museum, Göteborg: 12 maj – 14 oktober 2018.

Mer info »

Viktiga datum

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2018-02-01 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2017-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2018 års ansökningsperiod är avslutad