Crafoordska donerar 10 miljoner till SUS  (2015-02-10)
Robotassisterad kirurgi innebär ett skonsammare och oftast kortare postoperativt förlopp för patienterna.
Läs mer >

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens huvudsakliga ändamål, främjar Stiftelsen även välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål.

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation bl a främja svensk vetenskaplig undervisning och forskning. Bidrag till forskning ges till sökande vid Lunds universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

I början av februari skall ansökan för bidrag till vetenskaplig forskning och undervisning sändas in. I juni månad meddelas vilka som fått bidrag.

År 2018 delade Crafoordska stiftelsen ut ca 83,2 mkr till vetenskaplig forskning och undervisning, ca 9,6 mkr till vård, fostran och utbildning till barn och ungdom och ca 1,1 mkr till övriga bidrag.

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet. Huvudsökande ska vara enskild person med undantag för vad som står under C. Ansökningar från doktorander kommer inte att beaktas.

Ansökan skall ifyllas via vår hemsida och sändas in elektroniskt.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Ansökan skall sändas in elektroniskt senast torsdagen den 6 februari 2020 kl. 16.00.

Aktuellt på Crafoord

29 november 2019

Beviljade anslag till Övriga bidrag 2019

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 20 november att anslå 5,5 miljoner kronor till övriga bidrag.

Mer info »

25 juni 2019

Beviljade anslag till Vetenskaplig forskning 2019

Crafoordska stiftelsen beslöt vid styrelsemötet den 22 maj att anslå 65, 8 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

Mer info »

25 juni 2019

Crafoord Days 2019

Crafoord Days arrangerades i år den 13-15 maj i Lund.

Mer info »

18 januari 2019

Crafoordpriset 2019

Crafoordpriset i biovetenskaper 2019 till Sallie W. Chisholm

Mer info »

16 januari 2019

Crafoords vetenskapsluncher 2019

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2020-02-06 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2019-12-16 kl. 09:00

Till ansökan 

2020 års ansökningsperiod är avslutad