Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

Förteckningen är endast en orientering; samtliga sökande har under juni månad erhållit besked brevledes om beviljande eller avslag.

Vi reserverar oss för skrivfel i nedanstående förteckning.

2017 års beviljade anslag

 • Sökande, Institution / motsv
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)

 • Sektionen för Lärande och Miljö
 • 20170883
 • 200 000

 • Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
 • 20170931
 • 80 000
 • Ageberg, Eva
  Hälsovetenskaper
 • 20170586
 • 300 000
 • Ahlberg, Per
  Geologiska institutionen
 • 20170577
 • 100 000
 • Ahlqvist, Emma
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20171021
 • 200 000
 • Albinsson, Sebastian
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20170531
 • 300 000
 • Alexanderson, Helena
  Geologiska institutionen
 • 20170807
 • 300 000
 • Alfredsson, Viveka
  KILU
 • 20170927
 • 300 000
 • Alvarado Kristensson, Maria
  Translationell medicin
 • 20170530
 • 200 000
 • Andersson, Anna
  Laboratoriemedicin
 • 20170923
 • 450 000
 • Andersson, Cecilia
  Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
 • 20170907
 • 300 000
 • Andersson, Martin N
  Biologiska Institutionen
 • 20170859
 • 300 000
 • Andreen, David
  Arkitektur och byggd miljö
 • 20170750
 • 200 000
 • Ansari, Daniel
  Kliniska vetenskaper Lund / Kirurgi
 • 20170555
 • 279 000
 • Antfolk, Christian
  Inst. för Biomedicinsk Teknik
 • 20170964
 • 300 000
 • Antfolk, Maria
  Biomedicinsk Teknik
 • 20170546
 • 400 000
 • Arvidsson, Susanne
  Företagsekonomiska institutionen
 • 20170597
 • 135 000
 • Aspberg, Anders
  Reumatologi och Molekylär Skelettbiologi
 • 20170715
 • 100 000
 • Becherini, Yvonne
  Institutionen för fysik och elektroteknik
 • 20170774
 • 350 000
 • Bensch, Staffan
  Biologiska institutionen
 • 20170567
 • 300 000
 • Bergenfelz, Caroline
  Translationell Medicin / Avd för Experimentell Infektionsmedicin
 • 20170922
 • 100 000
 • Bjerkén, Christina
  Materialvetenskap och tillämpad matematik
 • 20170999
 • 200 000
 • Björkbacka, Harry
  Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
 • 20171039
 • 200 000
 • Björklund, Tomas
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20170924
 • 200 000
 • Björkman, Per
  Inst för translationell medicin
 • 20170537
 • 500 000
 • Borg, Mattias
  Inst för elektro- och informationsteknik
 • 20171001
 • 400 000
 • Bruschettini, Matteo
  Pediatrik Inst för kliniska vetenskaper
 • 20170724
 • 200 000
 • Brännstedt, Lovisa
  Arkeologi och antikens historia
 • 20170935
 • 126 200
 • Carling, Gerd
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20171050
 • 400 000
 • Carlquist, Magnus
  Kemiska Institutionen
 • 20170857
 • 300 000
 • Carneiro, Ana
  Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund
 • 20171040
 • 200 000
 • Chougule, Rohit
  Avd för translationell cancerforskning
 • 20170622
 • 300 000
 • Cleary, Michelle
  Sydsvensk Skogsvetenskap
 • 20170730
 • 400 000
 • Cloetens, Lieselotte
  Biomedical Nutriton, Pure and Applied Biochemistry
 • 20170574
 • 300 000
 • Clough, Yann
  Centrum för Miljö- och Klimatforskning
 • 20171048
 • 600 000
 • Cronqvist, Marie
  Inst för kommunikation och medier
 • 20170686
 • 500 000
 • Daukantaite, Daiva
  Institutionen för psykologi
 • 20170881
 • 450 000
 • Deierborg, Tomas
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20170769
 • 300 000
 • Diao, Zhu
  Akademin för Informationsteknologi
 • 20170838
 • 200 000
 • Diehl, Stefan
  Matematikcentrum
 • 20170554
 • 300 000
 • Edvardsson, Johannes
  Geologiska institutionen
 • 20170869
 • 200 000
 • Elding Larsson, Helena
  IKVM- Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
 • 20170738
 • 300 000
 • Elleström, Lars
  Institutionen för film och litteratur
 • 20170506
 • 1 800 000
 • Elmér, Eskil
  Avd. Klinisk neurofysiologi, Kliniska vetenskaper, Lund
 • 20170776
 • 450 000
 • Eriksson, Dennis
  Växtförädling
 • 20170650
 • 200 000
 • Fernandez, Celine
  Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20170651
 • 200 000
 • Fex, Malin
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20170691
 • 100 000
 • Fieblinger, Tim
  Basala gangliernas patosfysiologi
 • 20170756
 • 200 000
 • Font, Jose
  Institution för datavetenskap och medieteknik
 • 20170837
 • 1 200 000
 • Fontes de Oliveira, Cibely
  Biomedicinskt centrum
 • 20170766
 • 250 000
 • Franzen, Markus
  Institutionen för biologi och miljövetenskap
 • 20171005
 • 200 000
 • Frobell, Richard
  IKVL
 • 20170908
 • 1 200 000
 • Gawlik, Kinga
  Experimentell Medicisnk Vetenskap
 • 20170980
 • 200 000
 • Gidlöf, Olof
  IKVL
 • 20170827
 • 100 000
 • Golub, Koraljka
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20170961
 • 481 800
 • Gourdon, Pontus
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20170818
 • 500 000
 • Gram, Magnus
  Kliniska Vetenskaper, Lund
 • 20170758
 • 419 000
 • Grenville-Briggs Didymus, Laura
  Institutionen för växtskyddsbiologi
 • 20170811
 • 500 000
 • Gustavsson, Larisa
  Växtförädling
 • 20170665
 • 300 000
 • Göransson, Kristina
  Socialhögskolan
 • 20170956
 • 50 000
 • Halje, Pär
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20171038
 • 200 000
 • Hammarlund, Dan
  Geologiska institutionen
 • 20170809
 • 240 000
 • Hansen, Christian
  Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
 • 20170699
 • 200 000
 • Hansén Nord, Karolin
  Avd. för klinisk genetik
 • 20170618
 • 300 000
 • Hansson, Kristofer
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20171010
 • 500 000
 • Hedenfalk, Ingrid
  Inst för kliniska vetenskaper, Avd för onkologi och patologi
 • 20170703
 • 400 000
 • Heuer, Andreas
  Experimental Medicine, Molecular Neuromodulation
 • 20170929
 • 100 000
 • Hill, Sharon
  Växtskyddsbiologi
 • 20170803
 • 600 000
 • Hylander, Samuel
  Institutionen för biologi och miljö
 • 20170539
 • 300 000
 • Jannasch, Patric
  Kemiska institutionen
 • 20170529
 • 300 000
 • Jansson, Marianne
  Laboratoriemedicin Lund
 • 20171024
 • 200 000
 • Jarl, Johan
  Inst för klin vet Malmö, Hälsoekonomi
 • 20170572
 • 400 000
 • Ji, Jianguang
  Inst för kliniska vetenskaper
 • 20170512
 • 200 000
 • Jobér, Anna
  Natur miljö och samhälle (NMS)
 • 20170581
 • 80 000
 • Johansson, Christoffer
  Biologiska institutionen
 • 20170584
 • 300 000
 • Johansson, Fredrik
  Biologiskainstitutionen
 • 20170954
 • 200 000
 • Johnsson, Per
  Fysiska Institutionen
 • 20170846
 • 300 000
 • Järås, Marcus
  Laboratoriemedicin
 • 20170767
 • 200 000
 • Jönsson, Anna Maria
  Naturgeografi och Ekosystemvetenskap
 • 20170721
 • 300 000
 • Jönsson, Göran
  Avdelningen för Onkologi och Patologi
 • 20170541
 • 300 000
 • Kahn, Robin
  Kliniska Vetenskaper Lund
 • 20170725
 • 300 000
 • Kaiserfeld, Thomas
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20170640
 • 200 000
 • Kazi, Julhash Uddin
  Institutionen för laboratoriemedicin
 • 20170590
 • 200 000
 • Kembro, Joakim
  Teknisk Ekonomi och Logistik
 • 20170747
 • 1 000 000
 • King, Benjamin
  Inst för translationell medicin
 • 20170914
 • 200 000
 • Klatt, Björn
  Biologi
 • 20171052
 • 300 000
 • Knaggård, Åsa
  Statsvetenskapliga institutionen
 • 20171006
 • 5 000
 • Kroon, Martin
  Maskinteknik
 • 20170836
 • 300 000
 • Källkvist, Marie
  SOL
 • 20170933
 • 400 000
 • Lagerstedt, Jens
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20170993
 • 200 000
 • Lahl, Katharina
  Lund University
 • 20170643
 • 400 000
 • Larsson, Erika
  Kulturvetenskaper
 • 20170667
 • 40 000
 • Larsson Callerfelt, Anna-Karin
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20170995
 • 200 000
 • Larsson Eriksson, Karin
  Institutionen för musik och bild
 • 20170670
 • 40 000
 • Ledri, Marco
  Epilepsicentrum
 • 20170826
 • 200 000
 • Leijnse, Martin
  Fysiska institutionen
 • 20170853
 • 400 000
 • Li, Xinjun
  Center for Primary Health Care Research
 • 20171054
 • 200 000
 • Lind, Andreas
  Filosofiska Institutionen
 • 20170734
 • 250 000
 • Linder, Adam
  Avd för Infektionsmedicin, IKVL Lund
 • 20170635
 • 1 200 000
 • Lundgren, Lina
  Akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap
 • 20170575
 • 300 000
 • Lundh, Lars-Gunnar
  Institutionen för psykologi
 • 20170879
 • 350 000
 • Lundh, Olle
  Fysiska Institutionen
 • 20170845
 • 400 000
 • Lundqvist, Åsa
  Sociologiska institutionen
 • 20170882
 • 1 200 000
 • Löf, Magnus
  Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap
 • 20170732
 • 160 000
 • Löndahl, Magnus
  Kliniska vetenskaper i Lund
 • 20170987
 • 250 000
 • Madsen, Chris
  Dep of Laboratory Medicine, Division of Translational Cancer Research
 • 20171049
 • 300 000
 • Magnusson, Jan
  Socialhögskolan
 • 20170685
 • 50 000
 • Magnusson, Martin
  Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20170660
 • 300 000
 • Mauritsson, Johan
  Fysik
 • 20170848
 • 200 000
 • Medina Benavente, Anya Sonia
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20170913
 • 100 000
 • Midlöv, Patrik
  Centrum för Primärvårdsforskning, IKVM
 • 20171027
 • 200 000
 • Miharada, Kenichi
  Institutionen för laboratoriemedicin Lund
 • 20170696
 • 200 000
 • Nebel, Daniel
  Inst för Experimentell Medicinsk Vet
 • 20170972
 • 200 000
 • Nilsson, Björn
  Institutionen för Laboratoriemedicin
 • 20170519
 • 300 000
 • Nilsson, Magnus
  Kultur och samhälle
 • 20170504
 • 47 000
 • Nilsson, Maria H
  Hälsovetenskaper (CASE)
 • 20170717
 • 500 000
 • Nilsson, Markus
  Avdelningen för diagnostisk radiologi (IKVL)
 • 20170825
 • 300 000
 • Nilsson, Therese
  Nationalekonomiska institutionen
 • 20170596
 • 300 000
 • Nittby Redebrandt, Henrietta
  Inst för kliniska vetenskaper
 • 20170508
 • 200 000
 • Nordenfelt, Pontus
  IKVL, Infektionsmedicin
 • 20170997
 • 300 000
 • Nordlander, Ebbe
  Kemiska institutionen, Avdelningen för Kemisk fysik
 • 20170787
 • 250 000
 • Olsson, Ola
  Biologiska inst., Biodiversitet
 • 20170867
 • 300 000
 • Papareddy , Praveen
  Department of Clinical Sciences (IKVL)
 • 20170905
 • 200 000
 • Paulsson, Kajsa
  Institutionen för laboratoriemedicin
 • 20170503
 • 300 000
 • Petrlova, Jitka
  BMC - Dermatologi
 • 20170619
 • 300 000
 • Pietras, Alexander
  Inst för Laboratoriemedicin, Lund
 • 20170661
 • 200 000
 • Pircs, Karolina
  Lund University
 • 20170592
 • 200 000
 • Quaranta, Luciana
  Centrum för ekonomisk demografi
 • 20170687
 • 600 000
 • Quintino, Luis
  Inst för experimentell medicinsk vetenskaper
 • 20170977
 • 100 000
 • Rengefors, Karin
  Biologiska institutionen
 • 20170722
 • 300 000
 • Richoz, Sylvain
  Geologiska Institutionen
 • 20170615
 • 1 200 000
 • Richter, Ulrike
  Experimentell Medicinsk Vetenskap, Neuronano Research Center
 • 20170996
 • 200 000
 • Rippe, Catarina
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20171022
 • 200 000
 • Ristinmaa, Matti
  Avdelingen för Hållfasthetslära
 • 20170749
 • 300 000
 • Rivollier, Aymeric
  Biomedicinskt Centrum Inst för exp medicinsk vet Immunologi
 • 20170896
 • 100 000
 • Roslund, Mats
  Inst för arkeologi och antikens historia
 • 20170690
 • 700 000
 • Rousk, Kathrin
  Inst för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • 20170616
 • 300 000
 • Roybon, Laurent
  Faculty of Medicine
 • 20170814
 • 250 000
 • Ruscher, Karsten
  IKVL
 • 20171019
 • 200 000
 • Ruzgas, Tautgirdas
  Biomedicinsk Vetenskap
 • 20170669
 • 200 000
 • Ryde, Nils
  Inst för astronomi och teoretisk fysik
 • 20170998
 • 300 000
 • Rydén, Lisa
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper
 • 20170702
 • 400 000
 • Semple, John
  Avd för hematologi och transfusionsmedicin
 • 20170829
 • 300 000
 • Singbrant Söderberg, Sofie
  Laboratoriemedicin, Lunds Stamcellcentrum
 • 20170902
 • 200 000
 • Sjölin, Mats
  Institutionen för statsvetenskap
 • 20170653
 • 150 000
 • Sniegon, Tomas
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20170627
 • 65 000
 • Spégel, Peter
  Kemiska Instutitionen
 • 20170613
 • 300 000
 • Staaf, Johan
  Inst för kliniska vetenskaper Lund
 • 20170551
 • 200 000
 • Stavropoulos, Andreas
  Avd. för Parodontologi, Odontologiska fakulteten
 • 20170547
 • 300 000
 • Stenhammar, Joakim
  Avd för Fysikalisk kemi Kemiska intsitutionen
 • 20170678
 • 1 200 000
 • Stocks, Tanja
  Kliniska vetenskaper i Malmö
 • 20170534
 • 200 000
 • Strand, Daniel
  Centrum för analys och syntes
 • 20171013
 • 300 000
 • Strömbom, Lisa
  Statsvetenskap
 • 20170556
 • 80 000
 • Su, Yu-Ching
  Inst för translationell medicin
 • 20170525
 • 100 000
 • Svensson, Lena
  EMV
 • 20170706
 • 100 000
 • Söderhjelm, Pär
  Kemiska institutionen, avd för biofysikalisk kemi
 • 20170949
 • 300 000
 • Söderlin, Maria
  Medicinkliniken, Blekingesjukhuset i Karlskrona
 • 20170509
 • 200 000
 • Taylor, Linnéa
  Insti för Kliniska Vetenskaper i Lund
 • 20170524
 • 200 000
 • Tjernström, Fredrik
  Kliniska vetenskaper
 • 20170819
 • 300 000
 • Tran Lundmark, Karin
  Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20170693
 • 200 000
 • Uhlig, Jens
  Kemisk fysik
 • 20170948
 • 200 000
 • Unelius, Rikard
  Kemi och Biomedicin
 • 20170780
 • 200 000
 • Waldenström, Jonas
  Institutionenen för Biologi och miljö
 • 20170671
 • 500 000
 • Walker, William
  Växtskyddsbiologi
 • 20170728
 • 300 000
 • Wallentin, Jesper
  Fysik
 • 20170666
 • 1 200 000
 • Walther, Andreas
  Atomfysik
 • 20170844
 • 300 000
 • Van Aken, Olivier
  Biologiska institutionen
 • 20170862
 • 1 200 000
 • Wenander, Henrik
  Juridiska institutionen
 • 20170876
 • 1 200 000
 • Wengström, Erik
  Nationalekonomiska institutionen
 • 20170875
 • 400 000
 • Wennström, Malin
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20170765
 • 200 000
 • Verdozzi, Claudio
  Fysiska institutionen
 • 20170710
 • 300 000
 • Veryazov, Valera
  Kemicentrum, Teoretisk kemi
 • 20170679
 • 300 000
 • Wierup, Nils
  Inst f Kliniska Vetenskaper i Malmö
 • 20170976
 • 250 000
 • Wigren Kristoferson, Caroline
  Sten K Johnson Center for Entrepreneurship
 • 20170932
 • 1 200 000
 • Willgren, David
  Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
 • 20170668
 • 500 000
 • Voss, Ulrikke
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20170625
 • 200 000
 • Wärnmark, Kenneth
  Kemiska institutionen
 • 20170614
 • 300 000
 • Zhang, Enming
  Lund University Diabetes Center
 • 20171037
 • 200 000
 • Öinert, Johan
  Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • 20170843
 • 200 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper
 • 20170716
 • 100 000
 • Östling, Johan
  Historiska institutionen
 • 20170516
 • 700 000
 • Özen, Ilknur
  Department of Clinical Science
 • 20170698
 • 200 000

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2018-02-01 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2017-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2018 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Värmlands Läns Museum, Karlstad: 2 februari – 29 april 2018.

Mer info »

Viktiga datum

Beviljade anslag Övriga bidrag hösten 2016

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 23 november att anslå 9 miljoner kr till organisationer som stödjer följande ändamål till förmån för allmänheten i Skåne; humanitärt, handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet, studier samt barns och ungdoms fostran

Läs mer »