Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

Förteckningen är endast en orientering; samtliga sökande har under juni månad erhållit besked brevledes om beviljande eller avslag.

Vi reserverar oss för skrivfel i nedanstående förteckning.

2018 års beviljade anslag

 • Sökande, Institution / motsv
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
  Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
 • 20180620
 • 170 000
 • Ahlqvist, Emma
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180778
 • 300 000
 • Ahmad Kiadaliri, Aliasghar
  Clinical Sciences Lund, Orthopaedics
 • 20180806
 • 321 300
 • Albinsson, Sebastian
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180801
 • 200 000
 • Ali, Sharafat
  Department of Built Environment and Energy Technology
 • 20180875
 • 300 000
 • Al-Majdoub, Mahmoud
  Clinical Science in Malmö
 • 20180514
 • 300 000
 • Alvarado Kristensson, Maria
  Translationel medicine
 • 20180670
 • 200 000
 • Ambjörnsson, Tobias
  Astronomy and Theoretical Physics
 • 20180675
 • 300 000
 • Anderson, Peter
  Institutionen för Växtskyddsvetenskap.
 • 20180732
 • 300 000
 • Andersson, Cecilia
  Experimentell Medicinsk Forskning
 • 20180708
 • 300 000
 • Andersson Hagström, Anna
  Laboratoriemedicin, Avdelningen för Klinisk Genetik
 • 20180565
 • 500 000
 • Apel, Jan
  Arkeologi och antik Historia
 • 20180631
 • 500 000
 • Aspberg, Anders
  IKVL - Reumatologi och Molekylär Skelettbiologi
 • 20180808
 • 100 000
 • Augustsson, Anna
  Institutionen för Biologi och Miljö
 • 20180574
 • 200 000
 • Augustsson, Per
  Biomedicinsk teknik
 • 20180837
 • 300 000
 • Björklund, Fredrik
  Institutionen för psykologi
 • 20180672
 • 400 000
 • Björklund, Sebastian
  Biomedicinsk Vetenskap
 • 20180740
 • 500 000
 • Björklund, Tomas
  Molekylär Neuromodulering, Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180898
 • 200 000
 • Borgström Bolmsjö, Beata
  Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för allmänmedicin
 • 20180509
 • 60 000
 • Bosch Campos, Ana
  Clinical Sciences, Division of Oncology and Pathology
 • 20181040
 • 200 000
 • Brännström, Jonas
  Inst. f. kliniska vetenskaper i Lund
 • 20180513
 • 300 000
 • Ceder, Yvonne
  Laboratorie Medicin
 • 20180607
 • 400 000
 • Claesson, Christian
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20180813
 • 60 000
 • Cohn, Marita
  Biologiska institutionen
 • 20180923
 • 200 000
 • Dackehag, Margareta
  Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Medicinska fakulteten.
 • 20180984
 • 420 000
 • Daukantaite, Daiva
  Institutionen för psykologi
 • 20180643
 • 1 300 000
 • De Marchi, Tommaso
  Oncology and Pathology
 • 20180517
 • 400 000
 • Deierborg, Tomas
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180726
 • 300 000
 • Dicko, Cedric
  Chemistry dept., Division for Pure and Applied Biochemistry
 • 20180927
 • 200 000
 • Dopson, Mark
  Biology & Environmental Sciences
 • 20180599
 • 200 000
 • Ekdahl Clementson, Christine
  Klinisk vetenskaper Lund
 • 20181022
 • 200 000
 • Ekström, Magnus
  Lungmedicin och Allergologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet
 • 20180563
 • 900 000
 • Elding Larsson, Helena
  IKVM- Insitutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20180638
 • 400 000
 • Elmér, Eskil
  Kliniska vetenskaper, Lund, Avd. Klinisk neurofysiologi
 • 20180997
 • 386 750
 • Emanuelsson , Cecilia
  Department of Biochemistry and Structural Biology
 • 20180770
 • 200 000
 • Englezou, Pavlos
  Molecular Hematology, BMC B12
 • 20180773
 • 300 000
 • Enjin, Anders
  Biologiska institutionen
 • 20180924
 • 500 000
 • Erlandsson, Magnus
  Institution for school development and leadership
 • 20180742
 • 1 000 000
 • Esbjörnsson, Joakim
  Laboratoriemedicin Lund
 • 20180857
 • 300 000
 • Fedorowski, Artur
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper. Malmö
 • 20180612
 • 300 000
 • Fernandez, Celine
  Clinical Sciences, Malmö
 • 20180702
 • 200 000
 • Flygare, Johan
  Molekylärmedicin & Genterapi, Laboratoriemedicin
 • 20180771
 • 200 000
 • Forssbaeck, Jens
  Nationalekonomiska institutionen
 • 20180887
 • 450 000
 • Fransson, Per-Anders
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
 • 20180640
 • 394 900
 • Fredriksson, Maria
  Bygg- och Miljöteknologi
 • 20180564
 • 1 200 000
 • Friberg, Magne
  Biologiska institutionen
 • 20180561
 • 1 200 000
 • Gawlik, Kinga
  Experimental Medical Science
 • 20180712
 • 300 000
 • Gentile, Luigi
  Department of Biology
 • 20180566
 • 200 000
 • Gisselbrecht, Mathieu
  Department of Physics
 • 20180946
 • 200 000
 • Gourdon, Pontus
  Experimentell Medicinsk Vetenskap, Medicinska fakulteten
 • 20180652
 • 200 000
 • Grenville-Briggs Didymus, Laura
  Department of Plant Protection Biology
 • 20180953
 • 394 500
 • Gustafsson, Anders
  Fysik
 • 20180558
 • 200 000
 • Hagevi, Magnus
  Institutionen för statsvetenskap
 • 20180571
 • 175 000
 • Hallberg, Håkan
  Avdelningen för Hållfasthetslära
 • 20180532
 • 200 000
 • Hammarlund, Emma
  Translational Cancer Research
 • 20180676
 • 1 200 000
 • Hansén Nord, Karolin
  Institutionen för laboratoriemedicin
 • 20180781
 • 300 000
 • Hansson, Ola
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180909
 • 300 000
 • Happonen, Lotta
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
 • 20180697
 • 200 000
 • Hefni, Mohammed
  Department of Chemistry and Biomedical Sciences
 • 20180874
 • 200 000
 • Heimdal Nilsson, Elna
  Fysiska Institutionen
 • 20180703
 • 400 000
 • Henriques, Sofia
  Economic History
 • 20180766
 • 370 000
 • Heuer, Andreas
  Experimental Medical Sciences
 • 20180899
 • 100 000
 • Hill, Sharon
  Plant protection biology
 • 20181048
 • 305 000
 • Hornborg, Anne-Christine
  Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
 • 20180556
 • 1 000 000
 • Hägerdal, Hans
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20180618
 • 75 000
 • Höglund, Johan
  Institutionen för språk
 • 20180752
 • 1 000 000
 • Inghammar, Malin
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avdelningen för Infektionsmedicin
 • 20181002
 • 200 000
 • Jakobsson, Andreas
  Matematikcentrum, matematisk statistik
 • 20180641
 • 200 000
 • Ji, Jianguang
  Clinical Research Centre, Malmö
 • 20180762
 • 200 000
 • Jobér, Anna
  Natur, miljö och samhälle
 • 20180739
 • 300 000
 • Johansson, Andreas
  Swedish South Asian Studies-SASNET
 • 20180606
 • 75 000
 • Johansson, Birger
  Filosofiska Institutionen
 • 20180785
 • 450 000
 • Johansson, Per Jacob Sixten
  Biologiska institutionen
 • 20180922
 • 200 000
 • Johansson, Petter
  Filosofiska Institutionen, avdelninge för kognitionsforskning
 • 20180845
 • 550 000
 • Juvonen, Päivi
  Svenska språket
 • 20180749
 • 100 000
 • Järås, Marcus
  Laboratoriemedicin
 • 20180782
 • 400 000
 • Kahn, Robin
  Avd för Pediatrik, IKVL
 • 20180907
 • 300 000
 • Karki, Khadga J.
  Kemicentrum
 • 20180976
 • 300 000
 • Kazi, Julhash Uddin
  Department of Laboratory Medicine
 • 20180567
 • 300 000
 • Ketzer, Marcelo
  Biology and Environmental Science
 • 20180754
 • 250 000
 • King, Benjamin
  Translational Medicine
 • 20180928
 • 250 000
 • Klementieva, Oxana
  Department of Experimental Medical Science
 • 20181046
 • 300 000
 • Knaggård, Åsa
  Statsvetenskapliga institutionen
 • 20181021
 • 30 000
 • Knudsen, Jan
  Division of Sync. Rad. Reserach
 • 20180868
 • 1 200 000
 • Krais, Annette
  Occupational and Environmental Medicine
 • 20180542
 • 800 000
 • krintel, christian
  Experimental Medical Science, BMC C13
 • 20180709
 • 200 000
 • Kristensson, Adam
  Fysiska institutionen, Avdelningen för kärnfysik
 • 20180866
 • 400 000
 • Kuktaite, Ramune
  Plant Breeding
 • 20180729
 • 250 000
 • Laboratorie Medicin, Lund
  Laboratorie Medicin, Lund
 • 20180537
 • 500 000
 • Lager, Ida
  Institutionen för växtförädling
 • 20180731
 • 200 000
 • Lagerstedt, Jens
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180587
 • 200 000
 • Lahl, Katharina
  EMV
 • 20180604
 • 1 000 000
 • Lankinen, Åsa
  Växtskyddsbiologi
 • 20180733
 • 250 000
 • Larsson Callerfelt, Anna-Karin
  Exp Medicinsk Forskning
 • 20180855
 • 100 000
 • Lindgren, Anna
  Department of Nephrology
 • 20180536
 • 300 000
 • Lindgren, Paula
  Geologiska institutionen
 • 20180598
 • 500 000
 • Lindström, Erik
  Matematikcentrum
 • 20180798
 • 300 000
 • Logan, Derek
  Avd. för Biokemi & Strukturbiologi, Kemiska Institutionen
 • 20181013
 • 200 000
 • Lood, Rolf
  IKVL Lund
 • 20180538
 • 300 000
 • Lukas, Sven
  Geologiska institutionen
 • 20180667
 • 500 000
 • Lundgaard, Iben
  Experimental Medical Science
 • 20180901
 • 300 000
 • Lundin, Johan
  Samhälle, Kultur och Identitet (SKI)
 • 20180963
 • 1 000 000
 • Magnusson, Martin
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM).
 • 20180632
 • 200 000
 • Mathieu, Christopher
  Sociologiska institutionen
 • 20180926
 • 450 000
 • Mulinari, Shai
  Sociology
 • 20180829
 • 450 000
 • Narvselius, Eleonora
  SOL
 • 20181049
 • 270 000
 • Nebel, Daniel
  Instutitionen för Med. Experimentell Vetenskap
 • 20180764
 • 300 000
 • Negreira, Juan
  Construction Sciences (Div. Engineering Acoustics)
 • 20180840
 • 200 000
 • Nielsen, Christel
  Laboratoriemedicin, Lund
 • 20180659
 • 375 000
 • Nilsson, Carol
  Experimental Medical Science
 • 20180600
 • 377 000
 • Nilsson, Maria
  Arkeologi och Antikens historia
 • 20180502
 • 150 000
 • Nordenfelt, Pontus
  IKVL
 • 20180970
 • 300 000
 • Orlov, Dmytro
  Department of Mechanical Engineering
 • 20180701
 • 400 000
 • Oscarsson, Marie
  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
 • 20180572
 • 400 000
 • Papareddy, Praveen
  Department of Clinical Sciences (IKVL)
 • 20180506
 • 200 000
 • Paulsson, Kajsa
  Institutionen för laboratoriemedicin
 • 20180529
 • 300 000
 • Pereira, Filipe
  Laboratory Medicine - Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20180864
 • 300 000
 • Perez, Maria Thereza
  Kliniska Vetenskaper, Lund, Oftalmologi
 • 20181015
 • 200 000
 • Petersson, Bo
  Globala Politiska Studier
 • 20181029
 • 40 000
 • Petrlova, Jitka
  IKVL- Dermatology
 • 20180589
 • 300 000
 • Phillips, Vaughan
  Physical Geography and Ecosystem Science (INES)
 • 20180783
 • 500 000
 • Pietras, Alexander
  Inst för Laboratoriemedicin i Lund
 • 20180663
 • 200 000
 • Pullerits, Tönu
  Chemistry; Chemical Physics
 • 20180562
 • 300 000
 • Rasmussen, Anders
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180704
 • 800 000
 • Rippe, Catarina
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180803
 • 300 000
 • Roldin, Pontus
  Fysiska institutionen, avdelningen för kärnfysik
 • 20180657
 • 300 000
 • Rota, Jadranka
  Department of Biology
 • 20180794
 • 600 000
 • Roybon, Laurent
  Experimental Medical Science
 • 20180718
 • 400 000
 • Runemark, Anna
  Biologiska Institutionen
 • 20180613
 • 200 000
 • Ryde, Nils
  Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • 20180510
 • 300 000
 • Sarmiento Pico, Luis Gerardo
  Department of Physics
 • 20180630
 • 1 200 000
 • SATAPATHY, SHAKTI RANJAN
  Translational Medicine
 • 20180775
 • 300 000
 • Schillén, Karin
  Avdelningen för Fysikalisk kemi, Kemiska institutionen
 • 20180549
 • 120 000
 • Seaquist, Jonathan
  Department of Physical Geography & Ecosystem Science
 • 20180846
 • 400 000
 • Singbrant Söderberg, Sofie
  Laboratoriemedicin Lund
 • 20180646
 • 200 000
 • Skepö, Marie
  Kemiska institutionen, Teoretisk Kemi
 • 20180774
 • 300 000
 • Skovgaard, Jakob
  Political Science
 • 20180992
 • 250 000
 • Staaf, Johan
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
 • 20180543
 • 200 000
 • Stenkula, Karin
  Experiemental Medical Sciences
 • 20180553
 • 300 000
 • Stocks Charles, Tanja
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20180660
 • 300 000
 • Su, Yu-Ching
  Dep. of Translational Medicine
 • 20180656
 • 100 000
 • Sundberg, Daniel
  Institutionen för pedagogik och lärande
 • 20180617
 • 350 000
 • Svensson, Jonas
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20180624
 • 500 000
 • Tarle Borgström, Magnus
  Fysiska Institutionen
 • 20180919
 • 300 000
 • Thelander, Åsa
  Strategisk kommunikation
 • 20181026
 • 120 000
 • Tingstedt, Bobby
  Institutionen för kliniska Vetenskaper Lund
 • 20180580
 • 260 000
 • Tmpka, Simon
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180851
 • 200 000
 • Tona, Olgerta
  School of Economics and Management/Informatics
 • 20180824
 • 250 000
 • Tran Lundmark, Karin
  Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180716
 • 200 000
 • Tudisco, Erika
  Division of Geotechnical Engineering
 • 20180974
 • 300 000
 • Törnroth-Horsefield, Susanna
  Avdelningen för biokemi och strukturbiologi
 • 20180916
 • 430 000
 • Walker, William
  Växtskyddsbiologi
 • 20180954
 • 300 000
 • Wallin, Mathias
  Avd. för Hållfasthetslära
 • 20180527
 • 200 000
 • Wasselius, Johan
  Kliniska vetenskaper
 • 20180610
 • 1 000 000
 • Wendt, Ola
  Kemiska institutionen, CAS
 • 20180661
 • 200 000
 • Wennström, Malin
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180776
 • 200 000
 • Veryazov, Valera
  Theoretical Chemistry
 • 20180593
 • 200 000
 • Wessels, Josepha
  Center for Middle Eastern Studies
 • 20180994
 • 70 000
 • Wester, Misse
  Division of risk managament and societal safety
 • 20181025
 • 450 000
 • Wittrup, Anders
  IKVL, Section for Oncology and Pathology
 • 20181038
 • 300 000
 • Voss, Ulrikke
  Experimental Medical Sciences
 • 20181034
 • 100 000
 • Wu, Zan
  Energy Sciences
 • 20180839
 • 200 000
 • Zetterberg, Johan
  Fysiska institutionen
 • 20180654
 • 200 000
 • Zhang, Baozhong
  Department of Chemistry
 • 20180939
 • 200 000
 • Zhang, Enming
  Department of Clinical Science Malmö
 • 20180850
 • 400 000
 • Zigmantas, Donatas
  Kemiska institutionen
 • 20180949
 • 200 000
 • Zlatev, Jordan
  Centrum för språk- och litteraturvetenskap
 • 20180690
 • 1 000 000
 • Zöttl, Markus
  Department of Biology and Environmental Science
 • 20180744
 • 1 200 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Kliniska vetenskaper Lund (IKVL)
 • 20180892
 • 100 000

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2018-02-01 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2017-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2018 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

9 maj 2018

2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

Crafoordska stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Mer info »

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Göteborgs museum, Göteborg: 12 maj – 14 oktober 2018.

Mer info »

Viktiga datum

Beviljade anslag Övriga bidrag hösten 2016

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 23 november att anslå 9 miljoner kr till organisationer som stödjer följande ändamål till förmån för allmänheten i Skåne; humanitärt, handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet, studier samt barns och ungdoms fostran

Läs mer »