Till toppen

Stabilitetsegenskaper hos störningsproblem för icke-linjära Klein-Gordon-ekvationer