Ansök online
Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Datum

Öppnar: -
Stänger: -

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

FundPro