Till toppen

Omfattande fotofysikalisk studier av nanokristaller av blyfri halogenidperovskit: mot miljövänliga och högpresterande ljusemitterande dioder