Crafoordska stiftelsens uppgift är att:

"...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom."

"Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Holger Crafoord bildade Crafoordska stiftelsen 1980 och donerade initialt 3 miljoner kronor.

Genom ytterligare donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord och genom värdetillväxt har stiftelsens kapital från början ökat till 3 335 mkr (marknadsvärde) 2017. Stiftelsen är en självständig juridisk person och leds av en styrelse.

Stiftelsen har sedan starten mottagit mer än 28.000 bidragsansökningar och lämnat ut över 1 612 mkr i bidrag för olika ändamål.

I början av september ska ansökan för övriga bidrag lämnas in. I december månad meddelas vilka som erhållit bidrag. År 2017 delade Crafoordska stiftelsen ut cirka 103,7 mkr varav 77,8 mkr till vetenskaplig forskning och 25,9 mkr till övriga bidrag.

Diagram - Bidrag från Stiftelsen sedan starten

Aktuellt på Crafoord

9 maj 2018

2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

Crafoordska stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Mer info »

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Göteborgs museum, Göteborg: 12 maj – 14 oktober 2018.

Mer info »

Viktiga datum