Crafoordska stiftelsens uppgift är att:

"...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom."

"Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Holger Crafoord bildade Crafoordska stiftelsen 1980 och donerade initialt 3 miljoner kronor.

Genom ytterligare donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord och genom värdetillväxt har stiftelsens kapital från början ökat till 3 335 mkr (marknadsvärde) 2017. Stiftelsen är en självständig juridisk person och leds av en styrelse.

Stiftelsen har sedan starten mottagit mer än 28.000 bidragsansökningar och lämnat ut över 1 612 mkr i bidrag för olika ändamål.

I början av september ska ansökan för övriga bidrag lämnas in. I december månad meddelas vilka som erhållit bidrag. År 2017 delade Crafoordska stiftelsen ut cirka 103,7 mkr varav 77,8 mkr till vetenskaplig forskning och 25,9 mkr till övriga bidrag.

Diagram - Bidrag från Stiftelsen sedan starten