Crafoordska stiftelsens uppgift är att:

"...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom."

"Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Holger Crafoord bildade Crafoordska stiftelsen 1980 och donerade initialt 3 miljoner kronor.

Genom ytterligare donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord och genom värdetillväxt har stiftelsens kapital från början ökat till 3 135 mkr (marknadsvärde) 2016. Stiftelsen är en självständig juridisk person och leds av en styrelse.

Stiftelsen har sedan starten mottagit mer än 27.000 bidragsansökningar och lämnat ut över 1 510 mkr i bidrag för olika ändamål.

I början av september ska ansökan för övriga bidrag lämnas in. I december månad meddelas vilka som erhållit bidrag. År 2016 delade Crafoordska stiftelsen ut cirka 98,1 mkr varav 80,6 mkr till vetenskaplig forskning och 17,5 mkr till övriga bidrag.

Bidrag från Stiftelsen sedan starten

cs_bidrag_sen_start_2016_sv