Förvaltningsberättelse

Styrelsen har under året bestått av Ebba Fischer ordförande samt ledamöterna Ragnar Lindqvist, Måns Magnusson, Margareta Nilsson, Pär Omling, Hans Pålsson, Johan Wall, Lynn Åkesson och Lennart Nilsson, verkställande direktör.

Hans Pålsson avgick ur styrelsen den 31 december 2016 och ersattes av Solfrid Söderlind från den 1 januari 2017.

Stiftelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden, vartill kommer ett antal sammanträden med Stiftelsens ekonominämnd, dess bidragsnämnd och dess vetenskapliga råd.

Årets resultat uppgår till 222 734 216 kr (f å 164 399 727 kr)

Förmögenhetsutveckling

Crafoordska Stiftelsen - Förmögenhetsutveckling 2017

  Årsredovisningen 2017 online