Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens i första stycket angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen har främjat ändamålen genom att ha beviljat anslag enligt nedan:

Vetenskaplig undervisning och forskning - 83 178 tkr
varav Crafoordpriset - 6 000 tkr
Vård och fostran av barn och ungdom - 9 607 tkr
Övriga ändamål - 1 072 tkr

Totalt: 93 857 tkr

Väsentliga händelser

Lennart Nilsson har efter många år som VD i Stiftelsen överlämnat denna befattning till Leif Andersson fr o m 2019.

Årets resultat uppgår till 169 765 000 kr (f å 222 734 216 kr)

Förmögenhetsutveckling

Crafoordska stiftelsen - Förmögenhetsutveckling 2018

  Årsredovisningen 2018 online