Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

20 december 2016

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt till Ravensbrückarkivet. Pengarna ska användas till produktion av en informationsfilm tänkt att sprida kunskap om arkivet nationellt och internationellt. Totalt har stiftelsen stött Ravensbrückprojektet med 1,5 miljoner kronor.

Håkan Håkansson vid Universitetsbiblioteket i Lund leder satsningen som syftar till att digitalisera Ravensbrückarkivet, som bland annat innehåller över 500 vittnesmål, ett omfattande nazistiskt dokumentmaterial samt personliga ägodelar som tillhört fångarna under deras tid i koncentrationslägren.
- Totalt handlar det om 5000 sidor med vittnesmål och hundratusentals sidor anteckningsböcker, dagböcker, brev, dikter, fotografier, teckningar och officiella listor, exempelvis över alla som bott och avrättats i lägret. Allt detta existerar i ett enda exemplar i just detta arkiv. Detta är en samling som det finns ett väldigt stort intresse för internationellt. Jag vill mena att inget annat material har samma dignitet eller aktualitet här på biblioteket, säger Håkan Håkansson.

Materialet är unikt på många sätt. Intervjuerna med överlevarna gjordes direkt efter krigsslutet, bara några månader efter att de befriats. Det innebär att vittnesmålen är avsevärt mer detaljerade och tillförlitliga än andra dokumentationsprojekt som gjorts senare.

Det första steget i projektet, att översätta och digitalisera det digra materialet, är snart i land. Med Crafoordska stiftelsens donation kan Universitetsbiblioteket nu inleda nästa moment – en filmproduktion.
-Donationen innebär ett stort steg framåt för Ravensbrückarkivet. Vi kan nu gå vidare med att påbörja arbetet med filmen. Vår ambition är att skapa en film som ska kunna visas vid större museiinstitutioner, i skolor, liksom för en bred allmänhet och som berättar om arkivets tillkomst och innehåll. Men framförallt, som tydliggör hur oerhört angelägna och brännande aktuella dessa vittnesmål är idag, säger Håkan Håkansson.

Lennart Nilsson är VD för Crafoordska stiftelsen och tidigare ordförande i universitetsstyrelsen vid Lunds universitet. Så här förklarar han stiftelsens beslut att utöka sitt stöd till arkivet.
-Ravensbrückarkivet är ett unikt projekt av ytterst stor historisk och nutida vikt. Det har gått mer än 70 år sedan krigsslutet, och de som faktiskt minns och kan vittna om 1940-talets folkmord blir allt färre. Samtidigt höjs politiska röster i världen som är skrämmande lika de röster som ledde fram till Förintelsen. Överlevarnas röster behöver höras, nu mer än någonsin.

Om Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet:

Vid Lunds universitet finns en dold skatt bestående av unikt material och gripande intervjuer med överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück, insamlat strax efter befrielsen. Samlingen digitaliseras för att det unika materialet ska bevaras. Universitetet är också angeläget om att sprida kunskap om dessa viktiga historiska vittnesmål till allmänheten och till kommande generationer.

Läs mer om arkivet och om hur du kan stödja satsningen:
http://donationskampanj.lu.se/projekt/ravensbruckarkivet-vid-lunds-universitetsbibliotek

Läs mer om Crafoordska stiftelsen:

Holger Crafoord bildade Crafoordska stiftelsen 1980.

Stiftelsens ändamål är att i första hand stödja vetenskaplig forskning och utbildning samt vård och fostran av barn och ungdom
Stiftelsen är en självständig juridisk person och leds av en styrelse.

Stiftelsens kapital är idag c:a 3,1 mrd kr.

Stiftelsen har sedan starten mottagit mer än 26.000 bidragsansökningar och lämnat ut över 1.4 mrd kr i bidrag för olika ändamål.

År 2015 delade Crafoordska stiftelsen ut cirka 81,8 mkr varav 67,0 mkr till vetenskaplig forskning och 14,8 mkr till övriga bidrag.

Läs mer om Crafoordska stiftelsen:
http://www.crafoord.se/

Dela: