Crafoordska stiftelsen anslår 9 miljoner kr

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 23 november att anslå 9 miljoner kr till organisationer som stödjer följande ändamål till förmån för allmänheten i Skåne; humanitärt, handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet, studier samt barns och ungdoms fostran

Totalt fick stiftelsen in 336 ansökningar om bidrag. Stiftelsen beviljade 219 ansökningar.

Största anslagsmottagare är:
Universitetsbiblioteket i Lund 1 mkr för en dokumentärfilm om Ravensbrück-arkivet.
Läs mer: http://www.lu.se/article/crafoordska-stiftelsen-utokar-sitt-stod-till-ravensbruckarkivet

OV Helsingborg 750.000 kr för projektet ”Handboll för alla”.
Läs mer: http://www.ov-hbg.com (Sök OV i samhället)

Fontänhuset i Lund 500.000 kr verksamhetsbidrag.

Största kategorier är (exkl. ovanstående):
Idrottsstöd, Skåne, grupp, ungdom 1,7 mkr
Studerandestöd, Skåne, individer, ungdom 1,3 mkr
Kulturstöd, Skåne, grupp 1,3 mkr

Idrottsstöd, Skåne 1,7 mkr
Bidrag har utgått till 62 olika föreningar inom alla kategorier av idrottsverksamheter. Det är allt från fotboll, ishockey, innebandy
och schack mm

Studerandestöd, Skåne 1,3 mkr
Totalt har 57 studenter fått stipendium för att studera utomlands 1-2 terminer

Kulturstöd, Skåne 1,3 mkr
Stöd har utgått till 27 olika verksamheter teatergrupper, musikverksamhet mm

För övrig information kontakta

Lennart Nilsson tel 046/38 58 90, mob 0705-12 32 95
Crafoordska stiftelsen,
Box 137, 221 00 LUND

Dela: