Crafoordpriset 2019

18 januari 2019

Cyanobakterien Prochlorococcus är världens minsta och vanligaste syreproducerande organism. Den dominerar stora delar av världshaven och står för betydande andel av jordens samlade fotosyntes. Ändå var den helt okänd fram till 1980-talet. Sallie Chisholm tilldelas Crafoordpriset 2019, på sex miljoner kronor, för sin upptäckt av och forskning om denna märkliga organism.

Kungl. Vetenskapsakademin har beslutat att utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2019 till

Sallie W. Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, USA

“för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”

Om Crafoordpriset

Crafoordpriset är ett samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen. Kungliga Vetenskapsakademien utser pristagare enligt samma modell som man utser Nobelpristagare.

Ämnesområdena, som växlar varje år, är matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och polyartrit (exv.ledgångsreumatism). Pris inom polyartrit delas bara ut de år sådana vetenskapliga framsteg gjorts att ett pris är motiverat.

Prisets områden är valda för att komplettera Nobelpriset.

Läs mer:
Pressmeddelande - Crafoordpriset i biovetenskaper 2019

Dela: