Crafoordpriset 2018

22 januari 2018


Syukuro Manabe och Susan Solomon har spelat en dominerande roll inom klimatforskningen. De belönas med Crafoordpriset i geovetenskaper 2018, på sex miljoner kronor, för att ha tillfört helt avgörande kunskaper som hjälper oss att möta en av vår tids största globala utmaningar.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2018 års Crafoordpris i geovetenskaper till

Syukuro Manabe, Princeton University, NJ, USA och
Susan Solomon, Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, MA, USA,

”för fundamentala bidrag till förståelsen av atmosfäriska spårgasers roll i jordens klimatsystem.”

Crafoordpriset är ett samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen. Kungliga Vetenskapsakademien utser pristagare enligt samma modell som man utser Nobelpristagare.


Läs mer:
Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (PDF)

Dela: