Crafoord Days 2019

25 juni 2019

Crafoord Days arrangerades i år den 13-15 maj i Lund.

Dagarna inleddes på måndagen den 13 maj med prisföreläsning i Blå hallen, Ekologihuset, av pristagaren Sally W. Chisholm från Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, USA, som höll en mycket intressant föreläsning om sin upptäckt av cyanobakterien Prochlorococcus.

Cyanobakterien Prochlorococcus är världens minsta och vanligaste syreproducerande organism. Den dominerar stora delar av världshaven och står för betydande andel av jordens samlade fotosyntes. Ändå var den helt okänd fram till 1980-talet. Sally W.Chisholm tilldelas Crafoordpriset 2019, på sex miljoner kronor, för sin upptäckt av och forskning om denna märkliga organism.

Länk till föreläsningen: https://www.crafoordprize.se/biosciences/crafoord-days-2019-prize-lecture

Under tisdagen den 14 maj hölls ett prissymposium i LUX aula med sex olika föreläsare, inklusive pristagaren, inom årets och pristagarens ämnesområde biovetenskaper.

Länk till föreläsningarna: https://www.crafoordprize.se/biosciences/crafoord-days-2019-prize-symposium-in-biosciences

Under onsdagen den 15 maj var det prisutdelning i Universitetsaulan i Universitetshuset, följt av bankett på Grand Hotel i Lund, vilket avslutade årets Crafoord Days.

Priset delades ut av Margareta Nilsson, dotter till Holger Crafoord. Foto: Kennet Rouna
Priset delades ut av Margareta Nilsson, dotter till Holger Crafoord.
Foto: Kennet Ruona.

Dela: