Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

13 december 2017

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Crafoordska stiftelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 17/11 om stipendier till studenter som vill studera en eller två terminer vid ett utländskt universitet.

Totalt beviljades 110 stipendier. Totala summan för stipendierna blev 2,7 mkr.

Dessutom beviljades verksamhetsbidrag till idrottsföreningar, scoutkårer och andra ungdomsorganisationer. 87 olika organisationer delade på 2,4 mkr.

Utöver dessa bidrag fick handikappade individer, handikapporganisationer och kultur 1,9 mkr.

Till övriga ändamål delades ut enligt stadgarna ytterligare 1,1 mkr.

Utöver ovanstående beslutade stiftelsen också att bidra till en ny flygel till Musikhögskolan i Malmö med 1,4 mkr.

Totalt beviljades 9,5 mkr.

Crafoordska stiftelsen
Lund 2017‐12‐01

För ytterligare information kontakta
VD Lennart Nilsson mobil 0705‐123295

Dela: