Crafoord anslår 5 miljoner kr

7 december 2018

Crafoordska stiftelsen har beslutat om bidrag till handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska stiftelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 21/11 om verksamhetsbidrag till idrottsföreningar och andra ungdomsorganisationer i Skåne för 1,8 mkr

Utöver dessa bidrag fick handikappade individer, handikapporganisationer och kultur i Skåne 1, 9 mkr.

Till studerande samt övriga ändamål delades det ut ytterligare 1,3 mkr.

Totalt beviljades 5 mkr.

Crafoordska stiftelsen
Lund 2018-12-07

 För ytterligare information kontakta
VD Lennart Nilsson mobil 0705-123295

Dela: