Beviljade anslag till Övriga bidrag 2019

29 november 2019

Crafoordska stiftelsen beslutade vid styrelsemötet den 20 november att bevilja 177 bidrag för 5, 5 miljoner kronor till handikapp, idrott, kulturell och konstnärlig verksamhet samt till studier/utbildning för barn och ungdomar enligt nedan:

Handikapp, 900 000 kr
Idrott, 2 mkr
Kultur, 1,1 mkr
Studerande, 500 000 kr
Övriga ändamål, 1 mkr

Vid höstens första styrelsemöte beviljades även 2,5 miljoner kronor till Lunds stift för humanitär hjälp samt 2,5 miljoner kronor till Lunds universitet att användas till Crafoordska stiftelsens resestipendier.

Dela: