2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

9 maj 2018

lunds_universitet_wide

Stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Donationen skall användas till resestipendier för studenter vid Lunds universitet, som vill studera vid ett utländskt universitet. En viktig del för stiftelsen har varit att stimulera studenter till att läsa utomlands och att hjälpa till att uppfylla universitets mål att 25% av studenterna skall ha studerat utomlands innan sin examen. Kravet är att studierna sker på mastersnivå.

Stipendiesumman kommer att vara 12 500 kr för studier mellan 3-7 veckor eller 25 000 kr för studier 8 veckor eller längre.

I samarbete med Lunds universitet har vi skapat Crafoordska stiftelsens resestipendier.

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet. Du kommer att kunna hitta mer information om stipendiet, ansökningstider och behörighetskrav på universitetets webbsida (länk kommer under maj 2018). Du som är student vid Lunds universitet kommer att få information via mail om när utlysningen av Crafoordska stiftelsens resestipendium öppnar.

Har du frågor angående stipendiet? Kontakta: crafoord@er.lu.se

Vid styrelsemötet beslöts också om följande donationer för 25,3 Mkr.

De största donationerna har gått till:

Kungliga Vetenskapsakademin, Crafoordpriset, 6 Mkr

Diakonin i Lunds stift, 2,5 Mkr för att stötta utsatta i Skåne

Lunds universitet, Juridiska Fakulteten, om totalt 7 Mkr under åren 2018-2023 för skapandet av en ledande forskningsmiljö inom “Health Law”

Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga Fakulteten, om totalt 5 Mkr under åren 2019-2021 för skapandet av en starkare forskningsmiljö inom psykoterapikliniken

Lunds universitet, Medicinska Fakulteten, om totalt 4,5 Mkr under åren 2019-2021 för vidmakthållande av en professur i palliativ medicin vid fakulteten

Stiftelsen Sveriges Unga Akademi, 300 kkr för projektet ”Vem forskar?”

Dela: