Till toppen

Neutronkristallografi för att förstå protein-DNA igenkänningsmekanismer