We have a dream

Den 28 augusti 1963 höll den amerikanske medborgarrättsaktivisten Martin Luther King talet ”I have a dream”, där han drömde om en värld fri från rasism, maktmissbruk och ojämlikhet. I rakt nedstigande led från denna vision föddes vår idé till projektet We Have A Dream.

Vi kände frustration över att varje dag ta del av nyheter om alla orättvisor och grymheter som både människor, djur och natur utsattes för. Vi kände oss illa berörda av detta och ville bidra med något utöver att skänka pengar till organisationer som Amnesty International, Rädda Barnen, Läkare utan gränser m.fl. Det räckte inte för oss utan vi ville vara med och påverka, inspirera och aktivt bidra med något som kunde generera insikt, inspiration och förhoppningsvis action och förändring.

Vi satte igång arbetet för över ett decennium sedan utan att ha någon organisation i ryggen och med bara en enkel kamera och en hotmailadress började vi samla in röster från världens alla hörn. Vi bestämde oss för att välja personer med olika erfarenheter och berättelser vars liv och insatser haft betydelse på både mikro- och makronivå.

We Have A Dream skulle handla om människor som inte låtit sig besegras och som visat att ingenting är omöjligt. We Have A Dream är ingen berättelse om helgon eller superhjältar, här är ingen ofelbar. Det enda som skiljer dessa människor från vem som helst är att de en gång lämnat sin trygghetszon och gått ut för att skapa förändring.

Med projektet ville vi skapa både en vandringsutställning och en bok med ett inkluderande pedagogiskt material. Grundidén var att sammanställa röster och berättelser som kunde beröra och inspirera andra, och främst ungdomar, i vår tids viktigaste frågor. Mänskliga rättigheter, civilkurage och respekt för andra människor är det återkommande temat för We Have A Dream. Det var viktigt för oss att göra ungdomar medvetna om att de har en röst, men också att de har en skyldighet.

Att samla alla medverkande och deras starka berättelser har varit mödosamt, en stor ekonomisk utmaning och egentligen ett alldeles omöjligt projekt. Det är som att lyckas ta sig in i Pentagon flera gånger om. Man har förvånats över att vi lyckats tränga igenom höga murar för att nå fram till en speciell person. Ibland kunde det ta åratal att jaga en sådan person som vi valt ut för att just dennes berättelser och engagemang berört oss.

Detta arbete hade inte varit möjligt utan Crafoordska stiftelsen. Stiftelsens engagemang och stöd har haft en helt avgörande betydelse för att We Have A Dream skulle kunna förverkligas.

Malala Yousafzai är We Have A Dream personifierat. Att få med Malala var i princip omöjligt. Den unga Malala som 2012 utsattes för mordförsök utfört av talibantrogna har tilldelats otaliga utmärkelser för sin kamp för flickors rätt till utbildning i Pakistan. Hon fick Nobels fredspris 2014 som den yngsta någonsin. Genom att lokalisera människor i Malalas närhet lyckades vi ta oss igenom nålsögat efter flera års relationsskapande. Hennes assistent berättade att Malala via sin stiftelse tackat nej till hundratals förfrågningar i veckan. Av tiotusentals förfrågningar under åren, har Malala i princip tackat nej till allt, från invigning av OS till att tala i FN. Trots detta beslöt Malala att göra ett undantag för oss, vilket var ett enormt förtroende och även en surrealistisk upplevelse.

Under fotograferingen pratade Malala med sin pappa via mobiltelefon och rådfrågade honom om vår bildidé var lämplig. Skulle hon som muslim kunna blotta sin underarm för att parafrasera på den ikoniska posen från affischen ”We can do it!” från 1943, som manade kvinnorna att upprätthålla arbetsmoralen under andra världskriget. Vi väntade sedan i flera veckor på att Malalas stiftelse skulle fatta sitt känsliga och svåra beslut att bilden fick visas offentligt.

Malalas orädda och målmedvetna arbete för flickors rätt att gå i skolan fångas i fotot, som auktionerades bort under 2016 års upplaga av Musikhjälpen med temat ”Rättigheten att gå i skola för barn i krig”. Hennes porträtt visades i TV dagligen under veckan som insamlingen pågick. Vi fick på plats i TV-studion berätta om projektet. Det var naturligtvis värdefullt att kunna berätta för Malala att hennes porträtt hade inbringat över 50 000 kr till insamlingen för barns rätt att gå i skolan.

Inte nog med att det varit mycket besvärligt att nå fram till våra medverkande via svårgenomträngliga filter utan tiden för intervjuerna och porträtteringarna har varit ytterst begränsad och de har ofta tvingats ske på helt hopplösa och ovärdiga platser.

Det är en bekräftelse och ett erkännande att så många velat medverka som förebilder i vår strävan att påverka och bidra. Det är något fint i detta – vi gör det tillsammans. Det känns också fantastiskt att kunna lyfta fram exempelvis femtonåriga Ida Engblom som blivit mobbad under nästan hela sitt liv och som idag själv jobbar med att bekämpa mobbning. Att få ge henne ett erkännande som förebild sida vid sida med Malala var precis så som vi ville att vårt projekt skulle gestalta sig. Att Idas röst är lika mycket värd och hennes insatser för människor lika viktiga. För oss kändes det fantastiskt att få ge Ida detta.

Vår styrka är att vi väldigt snabbt får förtroende hos personerna vi porträtterar. Då tiden ofta är extremt kort så gäller det att få till en personlig kontakt direkt. Den första barriären är passerad när vi träffas efter otaliga kontakter via mail och annan korrespondens.

Svårigheten har varit att få människor att berätta så personligt som möjligt för att betraktaren/läsaren ska beröras av deras livsberättelser. Vi har ofta bara enkel rekvisita med oss och vi har sällan kunnat välja eller påverka vare sig miljö eller plats för porträtteringen och intervjuerna. Ofta har vi varit hänvisade till hotellrum vilket har ställt ännu högre krav på fantasi för att med små medel kunna nå en människas inre och gestalta något som berör och skapar nyfikenhet, inspirerar eller provocerar. Bilderna av de porträtterade vill gärna visa ett allvar i kombination med en glimt av lekfullhet.

Vi brukar öppna med en fråga om barndomen, oavsett om det är Richard Branson eller Patti Smith. För är det något som är gemensamt för oss alla så är det att vi alla föds och att vi alla ska dö – och däremellan kan vi drömma …

Processen från en bandad intervju till transkribering, översättning, textbearbetning, språk- och faktagranskning, korrekturläsning är omfattande. Turer fram och tillbaka med de medverkande har också varit mycket tidskrävande. Vi tog kontakt med journalisten och författaren Daniel Rydén som blev en del i denna process och som bidragit med kortare förord till varje porträtterad person för att skapa en inramning till personens berättelse vad gäller historik och kontext.

Etthundrafjorton personer, aktivister, fredspristagare, artister, författare, politiker m.fl. har valt att medverka i We Have A Dream för att inspirera andra att förverkliga sina drömmar och visioner. Projektet är unikt i sitt slag. Aldrig tidigare har okända ungdomar som Ida Engblom och Abbas Ahmadi stått sida vid sida med Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Mikhail Gorbachev, Desmond Tutu, Patti Smith, Ai Weiwei, Pussy Riot, Richard Branson, Annie Lennox och Dalai Lama. Och aldrig tidigare har så många personligheter samlats i ett och samma projekt. Här är alla röster lika mycket värda.

Både vi och de medverkande är övertygade om att konsten är en viktig potential när det gäller att påverka – en människa i taget. Vår dröm är att varje betraktare ska bära berättelserna vidare och själv inspireras till handling – som förändrar. Vi tror att det varit en fördel att vi inte haft en organisation, ett land eller en statsminister i ryggen. Det är något som de medverkande har fascinerats av.

Utställningen We Have A Dream hade sin premiärvisning i december 2016 på Fotografiska i Stockholm där den blev en stor succé. Utställningen har rönt stor uppmärksamhet i press och media. Uppmärksamheten på sociala medier har varit massiv. På Fotografiska har man varit helt överväldigad över den positiva responsen från både de medverkande i projektet och besökare på utställningen som lockade 84 750 besökare.

Utställningen We Have A Dream består av ett urval av etthundrafjorton fotografier på några av världens mest inflytelserika personer sida vid sida med ungdomar och vardagshjältar. Intill varje porträtt presenteras citat och utdrag från intervjuerna som finns att läsa i boken We Have A Dream. Intervjutexterna i sin fulla längd finns även tillgängliga i en audioguide på svenska. Utställningen har en specialkomponerad ljudkuliss av kompositören Henrik Lörstad med invävda citat från intervjuerna med de medverkande.

I en tid då världen slits sönder i konflikter är gemenskap över gränser viktigare än någonsin. Tillsammans kan vi rasera osynliga barriärer, krossa glastak och gå i täten för det vi tror på. Många av dem vi mött har fått utstå hot, våld och förföljelse för sitt mod. Därför är We Have A Dream inte bara en utställning – det är en uppmaning till alla att göra sin röst hörd. Likt en sten kastad i vattnet kan en ensam människa skapa ringar som sträcker sig oändligt långt.

We Have A Dream har haft ett mycket lyckat samarbete med bl.a. Fryshusets högstadieelever i Stockholm, som med utgångspunkt i och inspiration av projektets pedagogiska material, bok och utställning skapade en egen stark och imponerande utställning om sina drömmar i Fryshusets foajé.

Ett annat viktigt exempel är samarbetet med ComUng i Lund. ComUng är en verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv. Medlet är ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna.

Ungdomarna på ComUng får skriva om sina personliga drömmar som kommer att presenteras i anslutning till utställningen We Have A Dream på Lunds Konsthall i mars 2017.

Ett utskick har gjorts till samtliga skolor i Lunds kommun med information om utställningen. Lärare kan få inspiration att ha temaveckor om projektets värdegrunder genom det pedagogiska material som finns tillgängligt att ladda ner för alla elever.

Skolor runt om i landet har redan valt att låta sina elever arbeta med utgångspunkt i utställningen och boken We Have A Dream samt det pedagogiska materialet.

På initiativ av Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm diskuterar vi i skrivande stund ett eventuellt samarbete. Teatern önskar dramatisera We Have A Dream i någon form för att locka en ny och yngre publik till huvudscenen.

Hittills är utställningen We Have A Dream planerad och kontrakterad att visas på följande platser i Sverige fram till slutet av 2018: Lunds Konsthall, Lund, Västerbottens Museum, Umeå, Jönköpings Läns Museum, Jönköping, Värmlands Läns Museum, Karlstad, samt Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg.

Betydelsen av Crafoordska stiftelsens stöd för projektet We Have A Dream kan inte nog betonas. Det är med stor tacksamhet som vi nu ser att projektet går vidare och sprider budskapet att det aldrig är för sent att förverkliga sina drömmar och att en röst kan göra skillnad.

Tillsammans med Crafoordska stiftelsen och de medverkande har vi lyckats skapa något viktigt och angeläget med betoning på ordet vi. Det har varit en ynnest att få stiftelsens förtroende och stöd att genomföra projektet We Have A Dream. Även de medverkande – kända som okända – har uttryckt sin glädje och stolthet över att ha fått vara en del i ett unikt tidsdokument.

Albert Wiking & Oscar Edlund

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai. Foto: Albert Wiking

Porträtt Ida Engblom

Ida Engblom. Foto: Albert Wiking

Vernissage i Lund den 17 mars 2017


Yeonmi Park, Ebba Fischer och Sakdiyah Ma`ruf

Yeonmi Park, Ebba Fischer och Sakdiyah Ma`ruf. Foto: Henrik Karström

Albert Wiking och Margareta Nilsson

Albert Wiking och Margareta Nilsson. Foto: Henrik Karström

We Have A Dream, Vernissage i Lund

Foto: Henrik Karström