Malmö Musikhögskola

Musikhögskolan har sina rötter i Malmö musikkonservatorium som grundades 1907. Initiativet till detta togs av den italienska musikern Giovanni Tronchi, en person som på flera plan gjorde starkt avtryck i Malmös musikliv i början av 1900-talet. Konservatoriet väckte redan tidigt stort intresse och utvecklades snabbt. Efter 1950 expanderade verksamheten snabbt. Under lång tid var verksamheten förlagd till Villa Fridhemsborg vid Limhamnsvägen, men ytterligare expansion och nya studentgrupper bidrog till att man allteftersom blev trångbodda. Musikhögskolan i Malmö inrättades formellt 1971 och genom 1977 års högskolereform blev den en del av Lunds Universitet.

Efter dessa år av tillväxt var verksamheten utspridd på åtta olika adresser i Malmö och behovet av att samla skolan var stort. Planerna på en nybyggnation tog fart och resulterade 1982 att man kunde flytta in i nya lokaler vid Ystadvägen i Malmö. I detta område låg sedan tidigare Lärarhögskolan och efter dess flytt har Musikhögskolan också tagit över delar av dessa lokaler.

Idag har Musikhögskolan i Malmö cirka 600 studenter och 250 anställda och utgör sedan 2007 tillsammans med Teaterhögskolan och Konsthögskolan i Malmö den konstnärliga fakulteten inom Lunds universitet.

I samband med att skolan firade sitt hundraårsjubileum 2007 gjordes både en festival och en särskild jubileumskonsert. Det publicerades också en fyllig jubileumsbok författad av Håkan Lundström, tidigare dekan vid konstnärliga fakulteten. I den kan man i detalj följa institutionens historia från dess begynnelse fram till dagens rika verksamhet. Boken är fortfarande tillgänglig och kan beställas från Musikhögskolan.

Utbildningar

Inom Musikhögskolan ryms ett stort antal utbildningsvarianter och kurser som organiseras genom två utbildningskanslier, ett för musiklärarutbildningen och ett för musikerutbildningen.

Musiklärarutbildningen har som alla lärarutbildningar genomgått stora förvandlingar genom åren. Nu ges lärarutbildningar i musik med inriktningar mot både grundskola och gymnasium. Inom dem ryms en stor musikalisk bredd med möjlighet till specialisering och fördjupning inom olika områden.

Musikerutbildningen har också en stor bredd och ger utbildningar på kandidat- och mastersnivå i alla orkesterinstrument, sång, gitarr, piano, jazz och folk/världsmusik.

En variant är även kyrkomusikerutbildningen och sedan 80-talet har det också vuxit fram en framgångsrik kompositionsutbildning.

Under de senaste decennierna har också forskarutbildningar med inriktningarna Musikpedagogisk forskning och, något senare, Konstnärlig forskning vuxit fram. Likaså är den Nationella forskarskolan inom konstnärlig forskning organisatoriskt knuten till fakulteten.

Musikhögskolan har också ett rikt och varierat utbud av fristående kurser. Dessa fyller en viktig funktion, både för att täcka fortbildningsbehov hos yrkesversamma musiker och lärare och för att komplettera innehållet i utbildningarna för våra studenter med ytterligare fördjupningsmöjligheter.

Det internationella perspektivet är en särskilt stark profil och Musikhögskolan har väl fungerade utbyten med andra musikhögskolor inom Europa med många både in- och utresande studenter och lärare. Det har genom åren växt fram goda utomeuropeiska samarbeten i länder som till exempel Gambia, Argentina och Vietnam.

Ett projekt som låtit tala om sig mycket under senare år är Körcentrum Syd, en verksamhet som numera är förlagd till Konstnärliga fakulteten och som har stark koppling till Musikhögskolan. I detta samarbetscentrum kring körsång på alla nivåer och körforskning medverkar Lunds Universitet – med Musikhögskolan i Malmö, Odeum och Avdelningen för musikvetenskap – Malmö Högskola, Malmö Symfoniorkester samt Musik i Syd. Med gemensamma krafter har man byggt ett nätverk runt körfrågor, något som redan gjort stort avtryck i musiklivet och satt fokus på en av våra stora folkrörelser, körsången.

Utåtriktad verksamhet

Samverkan med det omgivande samhället är en väl integrerad del i alla Musikhögskolans utbildningar. Lärarstudenterna har omfattande praktikperioder förlagda i regionens skolor och musikerstudenter har praktikplatser i orkestrarna i Malmö och Helsingborg. Musikhögskolans främsta ansikte utåt är den mycket omfattande publika konsertverksamheten och under ett läsår produceras totalt ca 200-250 konserter.

Musikhögskolans lärare är i många fall välkända namn i det offentliga musiklivet och man möter dem både i nationella och internationella sammanhang, som musiker, tonsättare, arrangörer och producenter. De framträder ofta också tillsammans med Musikhögskolans studenter i institutionens regi vid konserter och i projekt.

Flera av dessa konserter och projekt sker också i nära och gott samarbete med regionens institutioner, som Malmö Opera, Helsingborgs och Malmös symfoniorkestrar och inte minst Musik i Syd. Det finns även väl utvecklade samarbeten med fria kultur- och musikföreningar.

Det är här inte möjligt att här räkna upp alla konserter och projekt som Musikhögskolan genomfört under senare tid, men nedan är ett axplock av evenemang som genomfördes under 2012.

Under tidig vår firade rock-utbildningen sitt tjugoårsjubileum som självständig inriktning inom lärarutbildningen. Det firades med en särskild festkväll där gamla och nya studenter samlades. Vid detta tillfälle avtackades också artisten Eric Gadd, som under senare år varit artist-in-residence vid utbildningen och både han och olika studentgrupper framträdde under kvällen.

Likaså hölls en nordisk konferens i folk- och världsmusik, nordtradWIND, i februari. Här blandades föreläsningar och konserter med fokus på blåsinstrument under några dagar.

I slutet av mars hölls åter Malmö International String Festival. Festivalen är en del av den stora stråksatsning industrimannen Sten K Johnson stöttade vid Musikhögskolan. Under några dagar samlades internationella artister på Palladium och Musikhögskolan för master classes och konserter på högsta nivå.

I maj delades åter Sir George Martin Award ut, ett pris som har sina rötter i att Sir George Martin blev Musikhögskolans hedersdoktor 2010. Denna gång var pristagaren den allsidige musikern Nils Landgren.

Hösten var full av aktivitet och inte minst arrangerade eller deltog Musikhögskolan i olika festivaler.

Hösten var full av aktivitet och inte minst arrangerade eller deltog Musikhögskolan i olika festivaler.Inom ramen för Music Around-festivalen i oktober arrangerades åter nutida musikfestivalen Connect. Genom åren har Connect-festivalen tagit olika skepnad och kommit att bli betydelsefull för det nyskapande musiklivet i regionen. Den har omfattat gästspel av ensembler som bland andra Arditti-kvartetten, Kreutzer-kvartetten och Kammarensemblen, men i år låg fokus på kompositionsklassens verksamhet.

Under Music Around ansvarade också Musikhögskolan för en serie mycket uppskattade och välbesökta lunchkonserter på Palladium, Musik i Syds konsertscen i centrala Malmö.

Också i samarbete med Musik i Syd deltog Musikhögskolan genom Körcentrum Syd i Lund Choral Festival, bland annat i en konferens om körforskning.

I slutet av året uppmärksammade rockutbildningen The Beatles 50-årsjubileum med en helkväll i gruppens tecken. Det bjöds på nytolkningar av Beatles-låtar och kvällens ciceron var Beatles experten Staffan Olander, som med säker hand guidade publiken genom gruppens historia och länkade samman musikinslagen.

Precis innan jul hade fyra kammaroperor under rubriken ”Gåvan” som komponerats av studenter i kompositionsklassen premiär på Malmö Operan. Det var ett projekt initierat av Operaverkstaden och involverade förutom kompositionsstudenterna också musikerstudenter i ensemblen, som på detta sätt fick arbeta i en professionell musikteatermiljö med regi, scenografi och sångare. Föreställningen väckte stor uppmärksamhet med god kritik både i lokal och i nationell press.

Orkesterturné till Berlin och Nordic Piano Competition

Av stora egenproducerade projekt under hösten kan nämnas turnén till Berlin med Musikhögskolans symfoniorkester och Nordic Piano Competition.

Orkesterspel är en av de centrala kurserna för de som studerar orkesterinstrument vid musikerutbildningen. Orkesterns verksamhet genomförs i form av ett antal projektveckor under läsåret. Bland dirigenter som under de senaste åren regelbundet återkommit kan nämnas Charles Hazlewood, Neil Thompson och Eva Ollikainen, för att bara nämna några som bidragit att ge orkestern internationella perspektiv. Under 2009 gjorde orkestern en uppmärksammad turné till Baltikum och 2010 inbjöds blås- och slagverksensemblen ur orkestern till Venedig-biennalen för ett antal konserter med nutida musik. I oktober 2012 gästade orkestern Universität der Künste i Berlin. Orkestern leddes vid denna turné av Musikhögskolans professor Håkan Hardenberger och som solist framträdde den tidigare flöjtstudenten Alica Tserkovnaja i Carl Nielsens Flöjtkonsert. Förutom Stravinskys virtuosa Eldfågelnsvit spelades också musik av en tidigare student, Tobias Broströms ”Transit Underground”. Under vistelsen fick studenterna också möjlighet att göra ett studiebesök på Berlinfilharmonin.

Under hösten gick också Nordic Piano Competition av stapeln. Det är inte bara en tävling utan en hel festival kring pianot som instrument som sedan 2002 arrangerats vartannat år. Under en vecka ges det master classes, föreläsningar och konserter, samtidigt som man kan följa de tävlande fram mot final och prisutdelning. Årets tävlande hade nu också förmånen att kunna utnyttja de förstklassiga instrument som Musikhögskolan haft förmånen att nyligen kunna köpa in tack vare generöst bidrag från Crafoordska stiftelsen.

En kreativ och dynamisk miljö

Att Musikhögskolan är en kreativ och dynamisk miljö och att de pedagogiska och konstnärliga resultaten håller hög nivå får vi ständigt bekräftat. Som utomstående är man alltid välkommen till våra konserter och publika aktiviteter. Har man inte möjlighet att komma finns också skrifter och en rik diskografi som dokumenterar både lärares konstnärliga utvecklingsarbeten men också olika studentgruppers framträdanden. Bland de senaste skivorna som producerats kan nämnas de av gitarr- och sångklasserna, likaså har finalkonserten i Tallinn från orkesterns ovan nämnda Baltikum-turné getts ut på en kritikerrosad CD. Tittar man på Musikhögskolans hemsida under fliken Galleri, kan man även se flera klipp från konserter med skolans studenter.

För framtiden finns flera utmaningar, inte minst att vässa utbildningarna ytterligare och ännu bättre förbereda studenterna för ett kommande yrkesliv i ständig förändring. Som ett led i denna process och för att behålla och utveckla Musikhögskolans attraktionskraft ytterligare utreder vi sedan en tid möjligheterna till en ny och mer central placering i Malmö. Med nya och än mer ändamålsenliga lokaler, med större närhet till kultur- och musiklivet i staden och de andra skolorna inom fakulteten, Teater- och Konsthögskolorna, skulle Musikhögskolan i Malmö stå väl rustad för att möta dessa utmaningar.

Staffan Storm
Prefekt, Musikhögskolan i Malmö

Ämnet ensembleledning ingår i utbildningarna till musiklärare och kyrkomusiker

Ämnet ensembleledning ingår i utbildningarna till musiklärare och kyrkomusiker.Foto: Leif Johansson

Rockensemble under en konsert på Musikhögskolans innergård

Rockensemble under en konsert på Musikhögskolans innergård.Foto: Leif Johansson

Jazzkonsert på Palladium i Malmö

Jazzkonsert på Palladium i Malmö.Foto: Leif Johansson

Koncentrerade kontrabasister repeterar

Koncentrerade kontrabasister repeterar.Foto: Leif Johansson

Musikhögskolans symfoniorkester på turné till Baltikum

Musikhögskolans symfoniorkester på turné till Baltikum.Foto: Leif Johansson

Repetition på en av de flyglar som donerats av Crafoordska stiftelsen till Musikhögskolan

Repetition på en av de flyglar som donerats av Crafoordska stiftelsen till Musikhögskolan.Foto: Leif Johansson

Musikhögskolans sångare med klassisk inriktning i en föreställning på Malmö Opera

Musikhögskolans sångare med klassisk inriktning i en föreställning på Malmö Opera.Foto: Leif Johansson