1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål...

Holger Crafoord och H.M. Konungen Gustaf VI Adolf på Åkerlund & Rausings fabrik i Lund 1963

Laget som gjorde engångsnjuren möjlig - professor Nils Alwall, fabrikör Arne Johansson, ingenjör Lennart Östergren, ingenjör Olof Hagström och överingenjör Carl-Axel Björkengren runt Holger Crafoord, vid presentationen på Gambro i Lund den 5:e april 1966.

Familjen Crafoord i villan på Tunavägen 5 i Lunds professorstad 1946. Holger, Anna-Greta, Birgitta, Katarina och Margareta.

Holger Crafoords laganda gällde både i arbetet och på fritiden.
Här som målvakt i Åkerlund & Rausings fotbollslag 1951.

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen grundades 1980 av Holger Crafoord. Sedan starten har mer än 1,5 miljarder SEK delats ut.

Vetenskaplig forskning

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Ansökningsperiod 2017

Ansökningsperiod

15 december - 1 februari

Beslut meddelas

1:a veckan i Juni

Till ansökan och information 

Övriga bidrag

Stiftelsen stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier / utbildning samt barn och ungdomsfostran.

Ansökningsperiod 2017

Ansökningsperiod

3 juli - 7 september

Beslut meddelas

1:a veckan i december

Till ansökan och information 
whad-fotografiska-sthlm2

We Have A Dream
En utställning om mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Värmlands Läns Museum i Karlstad den 2 februari till 29 april 2018.

Läs mer om projeket »

Jubileumsforskningsprojektet Peder Winstrup

Jubileumsforskningsprojektet Peder Winstrup

– ett personligt och tvärvetenskapligt möte med mannen som såg till att Lund fick ett universitet

Läs hela artikeln »

Crafoordska stiftelsen
har totalt beviljat
103,7 miljoner kr under 2017

Beviljade anslag till vetenskaplig forskning 2017

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 17 maj att anslå 59,9 miljoner till vetenskaplig forskning.

Läs mer »

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2018-02-01 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2017-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2018 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Värmlands Läns Museum, Karlstad: 2 februari – 29 april 2018.

Mer info »

Viktiga datum