Till toppen

När de inre ljuden stör – om tinnitus, hörselnedsättning och kognitiv prestation