Crafoordpriset delas ut på den s.k. Crafoorddagen varje år på våren antingen i Stockholm eller Lund. Priset delas ut av Hans Majestät Konungen.

Pristagaren, som kan vara mer än en person, utses av Vetenskapsakademin efter samma principer som i valet av nobelpristagare. Ämnesområdena är också valda på så sätt att de kompletterar nobelprisen. I anslutning till Crafoord-dagen håller pristagaren också en öppen föreläsning, Crafoord-föreläsningen.

Dessutom arrangerar akademien ett internationellt symposium i en utvald inriktning inom det aktuella ämnet för året. Symposiet hålls såväl i Lund som Stockholm.

Priset skall främja internationell grundforskning inom följande ämnesområden:

 • Matematik och astronomi
 • Geovetenskaper
 • Biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi
 • Polyartrit (ledgångsreumatism)

Mottagare av priset är förtjänta vetenskapsmän enligt en viss turordning:

 • År 1 matematik & astronomi
 • År 2 geovetenskaper
 • År 3 biovetenskaper
 • År 4 matematik & astronomi
 • År 5 geovetenskaper
 • År 6 biovetenskaper
 • År 7 matematik & astronomi

Utöver Crafoord-priset utdelas forskningsanslag inom de aktuella disciplinerna till enskilda personer eller forskare i Sverige. Utdelning av forskningsanslag inom polyartrit sker vart tredje år, medan pris inom polyartrit endast utdelas då en särskild utredning visat att sådana vetenskapliga framsteg gjorts att ett pris är motiverat.

Viss del av anslagen är reserverade för forskningsprojekt vid akademiens egna institutioner inom de angivna ämnesområdena.

Prissumman och forskningsanslagen finansieras dels genom donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord, dels genom bidrag från Crafoordska stiftelsen.

Kungl. Vetenskapsakademien mottog 1980 en första donation från makarna Crafoord och ytterligare donationer tillkom senare. Anna-Greta och Holger Crafoords fond uppgår idag till ca 120 mkr.

crafoord_mynt_prize

Crafoordpriset delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)

Aktuellt på Crafoord

9 maj 2018

2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

Crafoordska stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Mer info »

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Göteborgs museum, Göteborg: 12 maj – 14 oktober 2018.

Mer info »

Viktiga datum