Till toppen

Växelverkan mellan maritim polarluft och kontinental boreal luft – en viktig drivkraft för aerosolers påverkan på klimatsystemet i Arktis.