Till toppen

Varför är vi som art svagare än våra kusiner?