Till toppen

Vad styr ungas sociala tillit? En kvantitativ studie baserad på longitudinella enkätundersökningar