Till toppen

Utvärdering av nya behandlingsstrategier mot aortaaneurysm i en unik musmodell som saknar molekylära mekanosensorer i kärlväggen