Till toppen

Uppdagande av Kvark-Gluon Plasmats egenskaper via fluktuationsstudier med ALICE vid LHC