Till toppen

Undersökning av hur användare sorterar sitt avfall, med syftet att ta fram förbättrade riktlinjer för design för återvinning av läkemedelsförpackningar