Till toppen

Syntes och utveckling av nya bio-baserade plastmaterial från förnybara råvaror