Till toppen

Synkrotronljusforskning- för en unik förståelse av katalytiska processer i produktionen av biobränsle av lignin